1. در آمدی به روش شناسی تلفیقی در پژوهش های میان رشته ای علوم اجتماعی

محمد حسین حسنی

دوره 2، شماره 4 ، پاییز 1389، ، صفحه 137-153

http://dx.doi.org/10.7508/isih.2010.08.007

چکیده
  روش شناسی علوم اجتماعی چالش های بنیادینی را پشت سر نهاده است؛ ابتدا پارادایم اثبات گرایی و رویکرد های کمی در شناخت پدیده های اجتماعی را تجربه نموده و پس از مدتی این رویکرد را برای بررسی تمام ابعاد یک پدیده اجتماعی مناسب ندانسته است. بنابر این، با الهام از تفسیر گرایی به روش های کیفی روی آورده و توجه خود را از لایه های بیرونی واقعیت اجتماعی ...  بیشتر