نویسنده = غزاله طاهری عطار
تعداد مقالات: 1
1. کاربست حکمرانی خوب برای ملت‌سازی در پرتو مطالعات میان‌رشته‌ای

دوره 3، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 173-193

10.7508/isih.2011.09.006

علی اصغر پور عزت؛ غزاله طاهری عطار