نویسنده = محمد یمنی
تعداد مقالات: 2
1. سیرتحول گونه‌شناسی پژوهش میان‌رشته‌ای: مطالعه‌ای تاریخی‌ـ‌تبارشناسانه

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 1-32

10.22035/isih.2019.2929.3266

اعظم معتمدی؛ محمد یمنی؛ علی خورسندی طاسکوه؛ محبوبه عارفی


2. رویکرد فرارشته‏ ای ادگار مورن و مبانی فلسفی اندیشه وی

دوره 4، شماره 2، بهار 1391، صفحه 65-86

10.7508/isih.2012.14.004

علیرضا محمودنیا؛ پروانه نجاریان؛ سعید ضرغامی؛ محمد یمنی