1. جغرافیای رادیکال؛ رویکرد میان‌رشته‌ای در جغرافیای انسانی

حسین حاتمی نژاد

دوره 4، شماره 3 ، تابستان 1391، ، صفحه 15-32

http://dx.doi.org/10.7508/isih.2012.15.002

چکیده
  ظهور علوم میان‌رشته‌ای و تخصص‌طلبی بعد از تحولات علمی در قرن 19 محصول شرایط تاریخی بود. فقدان نظریه‌های ‌عام و فراگیر، زمینه‌ساز تجزیه علوم اجتماعی و به تبع آن جغرافیا گردید. علم جغرافیا نیز در گذر زمان به دو رشته جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی تقسیم شد. هرکدام از این رشته‌ها از علوم مشابه و همجوار به منظور غنی‌سازی مبانی نظری ...  بیشتر