نویسنده = اعظم معتمدی
تعداد مقالات: 1
1. سیرتحول گونه‌شناسی پژوهش میان‌رشته‌ای: مطالعه‌ای تاریخی‌ـ‌تبارشناسانه

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 1-32

10.22035/isih.2019.2929.3266

اعظم معتمدی؛ محمد یمنی؛ علی خورسندی طاسکوه؛ محبوبه عارفی