جمعیت شناسی
جمعیت، توسعه و تغییرات اجتماعی

رسول صادقی

دوره 14، شماره 4 ، مهر 1401، ، صفحه 5-6

https://doi.org/10.22035/isih.2022.410

چکیده
  جمعیت، محور و مرکز توسعه و تغییرات اجتماعی در جهان معاصر بوده است. تغییرات جمعیتی، تقریباً هر جنبه‏ای از زندگی ما و جهان پیرامون ما را تحت‏تأثیر قرار داده و اثرات متعددی بر خرده نظام‏های اجتماعی، اقتصادی، و محیطی وارد ساخته و منشأ تحولات چشمگیری در این حوزه‏ها گردیده است. ایران در قرن چهاردهم هجری شمسی با دگرگونی‌های اجتماعی ...  بیشتر

جمعیت شناسی
فراتحلیل پژوهش‌های مرتبط با عوامل تأثیرگذار بر نگرش‌ها، تمایلات و قصد باروری در ایران

آمنه عباسی؛ رسول صادقی؛ امیر ملکی؛ قادر بالاخانی

دوره 14، شماره 4 ، مهر 1401، ، صفحه 63-92

https://doi.org/10.22035/isih.2021.4546.4509

چکیده
  این مقاله‌ با هدف ترکیب کمّی نتایج مطالعاتی دربارۀ عوامل تأثیرگذار بر نگرش‌ها، تمایلات و قصد باروری در ایران نوشته شده است. بدین‌منظور با استفاده از روش فراتحلیل و نرم‌افزار جامع فراتحلیل (CMA3)، 26 مقاله در بازۀ زمانی 1389 تا 1398 بررسی شده است. 16 مقاله به بررسی تمایلات و قصد باروری و 10 مقاله نیز به بررسی نگرش‌های فرزندآوری پرداخته‌اند. ...  بیشتر