نویسنده = راضیه موسوی خورشیدی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرات پست-مدرنیسم در برنامه‌ریزی شهری به عنوان انتظامی میا‌ن‌رشته‌ای

دوره 4، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 33-60

10.7508/isih.2012.15.003

رضا اکبری نوری؛ راضیه موسوی خورشیدی؛ محمدرضا گلیج