کلیدواژه‌ها = بوردیو
تعداد مقالات: 3
3. رابطه سرمایه اجتماعی و دانش تغذیه‌ای ورزشگاران

دوره 8، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 155-178

10.7508/isih.2016.29.007

فردین محمدی؛ علی ملکی