کلیدواژه‌ها = منابع آب
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد بازاریابی اجتماعی در مدیریت بهینۀ مصرف آب

دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 197-218

10.22035/isih.2018.298

مهرداد ملک محمدی؛ محمد مهدی مظفری