کلیدواژه‌ها = پژوهش میان‌رشته‌ای
تعداد مقالات: 4
1. سیرتحول گونه‌شناسی پژوهش میان‌رشته‌ای: مطالعه‌ای تاریخی‌ـ‌تبارشناسانه

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 1-32

10.22035/isih.2019.2929.3266

اعظم معتمدی؛ محمد یمنی؛ علی خورسندی طاسکوه؛ محبوبه عارفی


2. تبیین مفروضات هستی‌شناسی رئالیسم انتقادی باسکار و دلالت‌های آن بر پژوهش میان‌رشته‌ای

دوره 6، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 131-137

10.7508/isih.2014.23.006

مجتبی پورکریم؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ خسرو باقری نوع پرست؛ محمود مهرمحمدی