کلیدواژه‌ها = معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر عملکرد در بازارگرایی در دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای کشور

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 199-228

10.22035/isih.2019.3207.3486

فاطمه مهاجرانی؛ بهمن حاجی پور؛ شهریار عزیزی؛ اکبر عالم تبریز


2. کاربرد بازاریابی اجتماعی در مدیریت بهینۀ مصرف آب

دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 197-218

10.22035/isih.2018.298

مهرداد ملک محمدی؛ محمد مهدی مظفری