کلیدواژه‌ها = اعضای هیئت علمی علوم انسانی
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی چالش‌های توانمندسازی دانشی استادان علوم انسانی دانشگاه تبریز

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 129-150

10.22035/isih.2019.2758.3125

افشین حمدی‌پور؛ رسول زوارقی؛ سمیرا مرادی