کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
تعداد مقالات: 10
1. تحلیلی بر برنامه درسی میان‌رشته‌ای آموزش محیط زیست در آموزش عالی

دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 127-145

10.7508/isih.2015.27.005

سیدمحمد شبیری شبیری؛ سیده زهرا شمسی


7. تلفیق، راهبردى مناسب براى تدوین برنامه درسى چندفرهنگى

دوره 2، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 149-165

10.7508/isih.2010.05.006

علیرضا عراقیه؛ کورش فتحی واجارگاه؛ احمد علی فروغی ابری؛ نعمت الله فاضلى


9. برنامه درسی میان رشته‌ای

دوره 1، شماره 3، تابستان 1388، صفحه 97-126

10.7508/isih.2009.03.005

پروین احمدی