کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 8
2. سبک زندگی؛ عنصر مغفول معماری اسلامی

دوره 10، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 57-80

10.22631/isih.2018.2587.2987

سیدمحی‌الدین فاضلیان؛ سید رحمان اقبالی


4. جایگاه زبانی و سیر تاریخی تحول زبان‌های خارجی در ایران

دوره 9، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 75-97

10.22035/isih.2017.245

مهدی دهمرده؛ امیر نعمتی لیمائی


5. نقش و جایگاه مطالعات میان رشته ای در رشد و توسعه علوم انسانی در کشور

دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 1-19

10.7508/isih.2015.28.001

علی‌اصغر قاسمی؛ راضیه امامی میبدی


8. رویکردهای میان‌رشته‌ای و طراحی برنامه درسی رشته اقتصاد و مالیه اسلامی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 31-58

10.7508/isih.2010.07.002

حسین میثمی؛ محسن عبدالهی؛ مصطفی شهیدی نسب؛ مهدی قائمی اصل