کلیدواژه‌ها = مطالعات میان‌رشته‌ای
تعداد مقالات: 19
2. اهداف دانش‌پژوهی در علوم‌ اجتماعی با نظر به دیدگاه رئالیسم انتقادی؛ نگاهی میان‌رشته‌ای

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 67-91

10.22631/isih.2017.1417

افسانه زارعی دهباغی؛ سعید ضرغامی همراه ضرغامی همراه؛ یحیی قائدی؛ خسرو باقری نوع پرست


3. خوانش معماری از دیدگاه اندیشه‌های سیاسی

دوره 9، شماره 2، بهار 1396، صفحه 57-84

10.22631/isih.2017.251

حمید نساج؛ محبوبه سلطانی


7. نقش و جایگاه مطالعات میان رشته ای در رشد و توسعه علوم انسانی در کشور

دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 1-19

10.7508/isih.2015.28.001

علی‌اصغر قاسمی؛ راضیه امامی میبدی


8. گونه‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای در قرآن کریم

دوره 5، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 73-102

10.7508/isih.2014.20.004

قاسم درزی؛ احد فرامرز قراملکی؛ منصور پهلوان


14. کاربست حکمرانی خوب برای ملت‌سازی در پرتو مطالعات میان‌رشته‌ای

دوره 3، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 173-193

10.7508/isih.2011.09.006

علی اصغر پور عزت؛ غزاله طاهری عطار


15. علوم سیاسی پروژه ای میان رشته ای

دوره 3، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 21-46

10.7508/isih.2011.09.002

ابراهیم برزگر؛ سید ابراهیم سرپرست سادات


16. راهکار همگرایی رشته‌های علمی در مطالعات میان‌رشته‌ای

دوره 3، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 45-60

10.7508/isih.2011.12.003

محمد رضا حاتمی؛ حامد روشن چشم


17. تسهیم دانش بین اعضای هیئت علمی در محیط‏های دانشگاهی؛ نگاهی میان‌رشته‌ای

دوره 3، شماره 23، تابستان 1390، صفحه 51-74

10.7508/isih.2011.1011.003

قاسم سلیمی؛ زهرا صباغیان؛ حسن دانایی فرد؛ محمود ابوالقاسمی