کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه پدیده بازار سنتی سنندج از منظر پدیدارشناسی

دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 27-61

10.7508/isih.2015.27.002

علیرضا فارسی؛ منیب طالبی


3. ژاک دریدا و سیر نزولی فلسفه سیاسی غرب

دوره 4، شماره 2، بهار 1391، صفحه 111-137

10.7508/isih.2012.14.006

علیرضا آقاحسینی