کلیدواژه‌ها = میان‌رشته
تعداد مقالات: 6
5. درآمدى بر ضرورت، جایگاه و انواع مطالعات میان‌رشته‌اى در آموزش عالى

دوره 2، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 167-186

10.7508/isih.2010.05.007

ذبیح الله خنجرخانى؛ حسنعلى بختیار نصرآبادى نصرآبادى؛ آرزو ابراهیمى دینانى


6. میان‌رشته‌ای‌‌ها در آموزش عالی

دوره 1، شماره 2، بهار 1388، صفحه 25-40

10.7508/isih.2009.02.002

حمیدرضا آراسته