فرهنگ‌شناسی: میان‌رشتگی و علم انسان‌شناسی

جبار رحمانی

دوره 5، شماره 3 ، شهریور 1392، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.7508/isih.2014.19.001

چکیده
  یکی از مباحث مهم در مطالعات علم طی دو دهه اخیر، مبحث میان‌رشته‌ای بودن و چگونگی تلفیق علوم مختلف و دستاوردهای آنها برای ایجاد شناخت بهتر و کامل‌تر از پدیده‌های علمی است. میان‌رشتگی به عنوان راه حلی برای فرارفتن از مرزهای سرسخت دانش ها و نزدیک‌تر کردن هر چه بیشتر علوم مختلف است. رشته‌ای بودن نتیجه تقسیم کار تاریخی میان حوزه‌های ...  بیشتر