موضوعات = میان رشته‌ای
تعداد مقالات: 39
1. سیرتحول گونه‌شناسی پژوهش میان‌رشته‌ای: مطالعه‌ای تاریخی‌ـ‌تبارشناسانه

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 1-32

10.22035/isih.2019.2929.3266

اعظم معتمدی؛ محمد یمنی؛ علی خورسندی طاسکوه؛ محبوبه عارفی


7. سیستم اطلاعات جغرافیایی در پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران؛ پیشینه، روند و مشکلات

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 43-65

10.22631/isih.2017.1616.2248

محمود حیدریان؛ حمیدرضا قربانی؛ حسنعلی عرب؛ شهرام پارسه


9. اهداف دانش‌پژوهی در علوم‌ اجتماعی با نظر به دیدگاه رئالیسم انتقادی؛ نگاهی میان‌رشته‌ای

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 67-91

10.22631/isih.2017.1417

افسانه زارعی دهباغی؛ سعید ضرغامی همراه ضرغامی همراه؛ یحیی قائدی؛ خسرو باقری نوع پرست


11. هویت: میراثی از گذشته یا انتخابی برای آینده؟

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 111-123

10.22631/isih.2017.2155.2647

ناصرالدین علی تقویان


15. درآمدی بر الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله در عدالت پژوهی

دوره 9، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 147-166

10.22035/isih.2017.247

رضا اکبری؛ محمد صادق تراب زاده جهرمی؛ محسن حبیبی


19. آسیب‌شناسی فرایند سیاست‌پژوهی در نظام آموزش عالی ایران؛ مطالعه‌ای کیفی

دوره 8، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 139-171

10.22035/isih.2016.233

جعفر امیری فرح آبادی؛ محمد ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی