موضوعات = علوم اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. معنا و مبنای تبیین در علوم اجتماعی

دوره 8، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 79-104

10.22035/isih.2016.242

مرتضی مردیها


2. سیاست هویت و جنسیت در ایران معاصر با تأکید بر اشعار شاملو

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 127-152

10.22035/isih.2016.227

علی اردستانی؛ فریبا ملاجعفری