تعداد مقالات: 295
مقالات ذیل در حال آماده سازی جهت نشر در شماره‌های آتی می‌باشند:
1. مفاهیم، رویکردها، دیرینه شناسی و گونه شناسی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 1-17

10.7508/isih.2009.01.001

جعفر توفیقی؛ حمید جاودانی


10. پیش‌نیازها و موانع تحقق توسعه علوم‌انسانی میان‌رشته‌ای

دوره 4، شماره 2، بهار 1391، صفحه 1-16

10.7508/isih.2012.14.001

غلامحسین خورشیدی؛ شیوا پیشگاهی


12. اعضای هیأت علمی و ساختار سازمانی: تعارضات میان‌رشته‌‏ای

دوره 4، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 1-34

10.7508/isih.2012.16.001

حسن محجوب عشرت آبادی؛ عماد ملکی‌نیا؛ داود قرونه


18. فلسفه کاربردی و میان رشتگی

دوره 6، شماره 2، بهار 1393، صفحه 1-17

10.7508/isih.2014.22.001

محمدصادق زاهدی


20. یگانگی معرفت و علوم انسانی؛ رویکردی بین‌رشته‌ای

دوره 6، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 1-18

10.7508/isih.2014.24.001

رحمان پاریاد؛ یحیی معروفی


21. تکثر رشته‌ای؛ علیه فهم رایج از همکاری رشته‌ها

دوره 7، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 1-25

10.7508/isih.2015.25.001

بختیار شعبانی ورکی؛ امین بابادی


24. نقش و جایگاه مطالعات میان رشته ای در رشد و توسعه علوم انسانی در کشور

دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 1-19

10.7508/isih.2015.28.001

علی‌اصغر قاسمی؛ راضیه امامی میبدی


25. روایت‌شناسی ساختارگرا و مطالعات میان‌رشته‌ای

دوره 8، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 1-20

10.7508/isih.2016.29.001

علیرضا محمدی کله‌سر