مقالات ذیل در حال آماده سازی جهت نشر در شماره‌های آتی می‌باشند:
1. منشور حقوق شهروندی: ارزیابی نقادانه‌ از منظر میان‌رشته‌ای

سید علیرضا حسینی بهشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2019.3425.3648

چکیده
  مقولهٔ شهروندی و حقوق و تکالیف مترتب بر آن در کانون مبانی شکل‌گیری دولت‌های مدرن قرار دارد و بر چگونگی ساختارهای حقوقی و فرایندهای تصمیم‌گیری در نظام‌های مردم‌سالار تأثیری بس گسترده دارد. در این راستا، منشور حقوق شهروندی، که دستاورد تلاش‌های دولت یازدهم بوده است، با هدف تأکید، تبیین و تبویب نظام حق و تکلیف شهروندان جمهوری اسلامی ...  بیشتر

میان رشته‌ای
2. دین و تحقق رفتار شهروندی سازمانی: مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

سیدمنصور امامی میبدی؛ اباذر اشتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.3498.3704

چکیده
  دانشگاه فرهنگیان با اتکا به پیشینهٔ صد سال مراکز تربیت‌معلم، در سال ۱۳۹۰ تأسیس شد که هدف آن تأمین، تربیت و توانمندسازی معلمان و نیروی انسانی وزارت آموزش‌وپرورش جهت ارائهٔ شهروند نمونه به جامعه و پرورش شهروندان ایران است. این مقاله مطالعه‌ای از نوع همبستگی و رابطه‌ای بوده که جامعهٔ آن را کلیهٔ دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان یزد ...  بیشتر

میان رشته‌ای
3. نقش سازه‌های ذهنی در تحقق برنامه‌های توسعهٔ ایران

حسن افراخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.3371.3608

چکیده
  ایران در بین کشورهای توسعه‌نیافته از طولانی‌ترین تاریخ برنامه‌ریزی توسعه برخوردار است اما همچنان در گروه کشورهای درحال‌توسعه قرار دارد. هیچ یک از برنامه‌های توسعه، قبل و بعد از انقلاب، به اهداف اقتصادی خود دست نیافته است. اکنون، کشور نه‌تنها جایگاه نسبی مناسبی از نظر سطح توسعه در جهان ندارد بلکه در مواردی نیز شاهد سیر قهقرایی ...  بیشتر

علوم انسانی و توسعه
4. علوم انسانی، تحوّلات گفتمانی و برنامه‌ریزی توسعه در ایران 1392-1357

غلامرضا غفاری؛ محسن جعفری مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.2880.3222

چکیده
  توسعه‌نیافتگی، مسئله اصلی جوامع درحال‌توسعه ازجمله ایران است. این مسئله پس از انقلاب اسلامی همواره دغدغه اندیشمندان و سیاست‌گذاران بوده که در دوره‌های مختلف، موجد طرح گفتمان‌های چندگانه‌ای شده و نسبت‌های متفاوتی را با برنامه‌ریزی توسعه برقرار کرده است. به‌منظور بررسی موانع برنامه‌ریزی توسعه، دورهٔ زمانیِ بعد از انقلاب اسلامی ...  بیشتر

جغرافیا
5. سازوکارها و قانونمندی‌های حاکم بر قفل‌شدگی توسعۀ منطقه‌ای در استان خوزستان

هاشم داداش پور؛ فرامرز رستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.2935.3270

چکیده
  توسعه‌یافتگی و برنامه‌ریزی برای رسیدن به آن همواره از دغدغه‌های جدی کشور بوده است؛ اما به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، توسعهٔ منطقه‌ای با قفل‌شدگی همراه شده ‌است. مسئلهٔ مقاله حاضر این است که چرا منطقه خوزستان با معضلات دیرینی روبه‌رو است در حالی که منابع و ظرفیت بسیار بالای توسعه را در خود داراست؟ برای پاسخ به این مسئله مدلی از ...  بیشتر

اقتصاد سیاسی
6. اقتصاد سیاسی منابع طبیعی و آموزش؛ مطالعۀ تأثیر تغییر مدیریت رانت منابع طبیعی بر کیفیت آموزش

مجید رمضانی؛ علیرضا رحیمی بروجردی؛ علی نصیری اقدم؛ محسن مهرآرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.3468.3681

چکیده
  مطالعۀ حاضر در پاسخ به این سؤال انجام شده است که «آیا می‌توان بخشی از تفاوت عملکرد نظام آموزش مدرسه‌ای کشورهای برخوردار از منابع طبیعی را در آزمون‌های استاندارد بین‌المللی با توجه به چگونگی استفادۀ آنها از رانت منابع طبیعی توضیح داد؟» به این منظور، با معرفی شاخص «نسبت سهم رانت منابع طبیعی به سهم مالیات‌ها» به عنوان ...  بیشتر

میان رشته‌ای
7. ضرورت و امکان‌پذیری میان‌رشتگی در آموزش‌های پیش از دانشگاه؛ کولاژی از آیندة مدرسه

محسن طاهری دمنه؛ زهرا حیدری دارانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1398

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.3557.3750

چکیده
  جدای از آن‌که ساحت میان‌رشته‌ای چه از نظر مفهوم‌پردازی و چه از نظر کاربرد هنوز در میانة راه است، بیشتر مطالعات در این زمینه بر سوژة دانشگاه متمرکز بوده و به لزوم ایجاد جریان میان‌رشته‌ای در دانشگاه توجه نشان داده‌اند. با وجود این، تجربة زیست دانشگاهی نشان می‌دهد که انسان دانشگاهی که مهارت میان‌رشته‌ای را پیش از دانشگاه نیاموخته ...  بیشتر

برنامه‌ریزی درسی
8. تدوین الگوی مفهومی ارتباطات آب و تبیین ظرفیت‌های ارتباطات برای مسائل آب در ایران

سیدسعیدرضا عاملی؛ عبدالله بیچرانلو؛ مهری بهار؛ فرزاد غلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.3515.3719

چکیده
  مروزه تقریباً بر همگان آشکار شده است که محیط زیست به همان اندازه که در علوم طبیعی مورد توجه است، در علوم اجتماعی هم حائز اهمیت و نیازمند توجه است. به همین دلیل در دانشگاه‌های برتر دنیا رشته‌هایی مانند «جامعه‌شناسی محیط زیست» و «ارتباطات زیست محیطی» راه اندازی شده است. علوم اجتماعی و علوم ارتباطات در ایران، توجه جدی به محیط زیست نداشته‌اند ...  بیشتر