مقالات ذیل در حال آماده سازی جهت نشر در شماره‌های آتی می‌باشند:
1. تحلیل کیفی تأثیر شیوع بیماری ویروس کرونا بر مناسک زیارت در حرم امام رضا (ع)

مجید فولادیان؛ فاطمه صدر نبوی؛ پدرام خسرونژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.3807.3949

چکیده
  با شیوع کرونا در ایران به عنوان کشوری که بخش بسیار زیادی از جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، منازعاتی درمورد تقابل رعایت نکات بهداشتی و انجام مناسک دینی، به‌ویژه دربارة حضور در حرم‌های ائمه (ع) به وجود آمد. حرم رضوی به‌عنوان مهم‌ترین زیارگاه مذهبی ایرانیان نیز یکی از این حرم‌ها بود. در این پژوهش میان رشته ای قصد بر آن است تا با ...  بیشتر

میان رشته‌ای
2. طراحی مدل ساختاری استدلال حسابرس با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری فازی (FISM)

مرتضی شفعتی؛ محمد رضا عبدلی؛ حسن ,ولیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.3907.4023

چکیده
  استدلال به عنوان نشانۀ وجود تفکّر منطقی، استعدادی ذهنی است که به شیوه‌ای عقلانی عمل می‌نماید. در پس هر استدلال، فردی قرار دارد که مقدماتی را هدفمند، در جهت حمایت از نتایج به کار می‌گیرد و هرچه امکان تجربه مستقیم محتوای گزاره‌ها کمتر باشد، نیاز به آوردن استدلال برای توجیه نتایج بیشتر می‌شود. در حسابرسی که ویژگی اصلی آن اعمال قضاوت ...  بیشتر

میان رشته‌ای
3. تحلیل ماهیت حقوقی-اقتصادی تأمین‌مالی پروژه‌محور: تعیین سلسله مراتب بین زنجیره قراردادها و چالش تعارض و هماهنگی بین آنها

شادی کسنوی؛ سید نصراله ابراهیمی؛ محمود باقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.3951.4058

چکیده
  تامین‌مالی پروژه‌محور به‌عنوان یکی از شیوه‌های استقراض طویل‌المدت، از خصوصیات ویژه‌ای برخوردار است که لازمه آن، اعطاء حق نظارت، دخالت و کنترل وام‌دهنده بر اسناد پروژه می-باشد. نقش پر‌رنگ وام‌دهنده در مدیریت ریسک‌های قراردادی، اسباب ارتباط زنجیره‌ای بین اسناد مالی و اسناد پروژه را فراهم می‌سازد. حقوق امتیازی وام‌دهنده و ...  بیشتر

4. بررسی روابط بین‌الملل بهداشت در پرتو همه‌گیری کرونا

ابراهیم آقامحمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.3950.4057

چکیده
  گسترش بیماری‌ها موضوعی است که به ندرت مورد توجه مطالعات روابط بین‌الملل قرار گرفته‌است. اکنون همه‌گیری کرونا، به عنوان منبع عمده نگرانی دولت‌ها، سیستم جهانی را در معرض شکنندگی قرار داده است. با وجود این، نظام بین‌الملل نشان داده‌ که از تصمیم‌گیری قاطع در مورد این بحران اکراه دارد. این بی‌میلی از یک سو از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد ...  بیشتر

مدیریت
5. اثر بخشی عناصر زنجیره تامین و نوآوری سبز بر رضایت مشتریان محصولات لبنی

علی یوسفی؛ مهدی همایونفر؛ عبدالعزیز پقه؛ امیر اخوان فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.3874.3999

چکیده
  زمینه مسئله: مقاله حاضر تلاش می‌کند تاثیر ابعاد زنجیره تامین سبز را بر رضایت مشتریان محصولات لبنی با توجه به نقش تعدیل‌کننده رقابت‌پذیری شرکت مورد بررسی قرار دهد. هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ابعاد زنجیره تامین سبز را بر رضایت مشتریان محصولات لبنی با توجه به نقش تعدیل‌کننده رقابت‌پذیری شرکت می‌باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده، ...  بیشتر

بحران ویروس کرونا
6. کرونا، بازگشت به خانه و برآمدن الگوی نوظهور زنان خانه‌دارِ مجازی

محمدحسین بادامچی؛ فاطمه البرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.4013.4101

چکیده
  کرونا در دو موج پیاپی نهادهای اجتماعی عمده سنتی و مدرن در ایران را به تعلیق در آورد: هیئات و مساجد و مناسک دینی از یکسو و خیابان و رستورانها و پارکها و سینماها و کافه‌ها از سوی دیگر در مقابل این دو موج تعلیق‌کننده دو نهاد دیگر تقویت شدند و بار تداوم امر اجتماعی و فرهنگی و حتی آموزشی را در ایران سال 1399 به دوش کشیدند: فضای مجازی و خانه. ...  بیشتر