مقالات ذیل در حال آماده سازی جهت نشر در شماره‌های آتی می‌باشند:
میان رشته‌ای
1. فراتحلیل کیفی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان در ایران

محمد گنجی؛ نرگس نیکخواه قمصری؛ فاطمه منصوریان راوندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.3466.3679

چکیده
  طی سال‌های اخیر، علی‌رغم انجام پژوهش‌های متعدد در حوزۀ اشتغال دانش آموختگان در کشور، همچنان ابعادی از این موضوع ناشناخته بوده و براین اساس، انجام فراتحلیل کیفی در این زمینه می‌تواند ضمن مشخص ساختن ویژگی‌های روش‌شناختی و محتوایی این پژوهش‌ها، خلأهای پژوهشی موجود در این حوزه را شناسایی نماید. لذا با استفاده از روش فراتحلیل کیفی، ...  بیشتر

علوم اجتماعی
2. تعیین نقش میانجی‌گری امید به آینده در رابطه بین سلامت روان و جامعه پذیری دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌های ایلام)

امید محمدزاده؛ سیدهادی مرجائی؛ ابوعلی ودادهیر؛ محمدرضا کلاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.3638.3853

چکیده
  جامعهپذیری دانشگاهی از مفاهیمی است که میتوان آن را مهمترین اهداف دوران دانشجویی و حضور در دانشگاه دانست. این متغیرها همواره متاثر عوامل چندی میباشد که سلامت روان از آن جمله است. بررسیها نشان داده است که این دو متغیر میتوانند با امید به آینده رابطه داشته باشند. هدف این مقاله، تعیین نقش میانجیگری امید به آینده در رابطه بین سلامت روان ...  بیشتر

میان رشته‌ای
3. طراحی مدل ساختاری استدلال حسابرس با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری فازی (FISM)

مرتضی شفعتی؛ محمد رضا عبدلی؛ حسن ,ولیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.3907.4023

چکیده
  استدلال به عنوان نشانۀ وجود تفکّر منطقی، استعدادی ذهنی است که به شیوه‌ای عقلانی عمل می‌نماید. در پس هر استدلال، فردی قرار دارد که مقدماتی را هدفمند، در جهت حمایت از نتایج به کار می‌گیرد و هرچه امکان تجربه مستقیم محتوای گزاره‌ها کمتر باشد، نیاز به آوردن استدلال برای توجیه نتایج بیشتر می‌شود. در حسابرسی که ویژگی اصلی آن اعمال قضاوت ...  بیشتر

میان رشته‌ای
4. فهم واقعیات و پیامدهای اجتماعی بحران کووید-19 بر مبنای نظریه سیستم‌های اجتماعی نیکلاس لومان

محسن شفیعی سیف آبادی؛ علی باقری دولت آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.3925.4035

چکیده
  در همه‌گیری کووید-19 با یک بحران اجتماعی تاثیرگذار بر تمامی ابعاد زندگی انسانها روبرو هستیم. فهم ابعاد دقیق این دگرگونی مستلزم بکارگیری مدلی مفهومی یا رویکردی میان رشته‌ای است. از همین رو، هدف اصلی مقاله حاضر فهم تأثیرها و واقعیات بحران کووید-19 بر مبنای نظریه سیستم‌های اجتماعی نیکلاس لومان و با استفاده از مطالعه کتابخانه‌ای و روش ...  بیشتر

میان رشته‌ای
5. تحلیل ماهیت حقوقی-اقتصادی تأمین‌مالی پروژه‌محور: تعیین سلسله مراتب بین زنجیره قراردادها و چالش تعارض و هماهنگی بین آنها

شادی کسنوی؛ سید نصراله ابراهیمی؛ محمود باقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.3951.4058

چکیده
  تامین‌مالی پروژه‌محور به‌عنوان یکی از شیوه‌های استقراض طویل‌المدت، از خصوصیات ویژه‌ای برخوردار است که لازمه آن، اعطاء حق نظارت، دخالت و کنترل وام‌دهنده بر اسناد پروژه می-باشد. نقش پر‌رنگ وام‌دهنده در مدیریت ریسک‌های قراردادی، اسباب ارتباط زنجیره‌ای بین اسناد مالی و اسناد پروژه را فراهم می‌سازد. حقوق امتیازی وام‌دهنده و ...  بیشتر

فلسفه
6. یک نظریه پدیدارشناختی در باب میان‌رشتگی، آن‌چنان که به کار ما آید. (مقدمه، و گزارشی از یک پژوهش)

مرتضی بحرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.3738.3899

چکیده
  رویکرد میان‌رشته‌ای، رویکرد پساتوسعه به دانش است؛ رویکردی که آرمان‌‌‌ ـ هنجار مسئولیت را پیش می‌نهد: «میانِ» سوژه و ابژه و خود و دیگری و گذشته و آینده چیزی لازم است تا خدشه‌های نظام غایی امنیت را جبران کند. بدون این غایت میانی، همه ارزش‌های نو در معرض خدشه و انحراف هستند. اما این مسئولیت نیز با محدودیت مواجه است؛ به گونه‌ای که ...  بیشتر

میان رشته‌ای
7. کاربست روش‌شناسیِ اسکینر در تفسیر متون تاریخ‌نگاری و تاریخ اندیشه ایرانی ـ اسلامی

امیرحسین حاتمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.3744.3904

چکیده
  متون تاریخ اندیشه با توجه به تمرکز و ابتنایشان بر ذهنیّت اندیشمندان و نظریه‌پردازان گذشته، واجد محتوا و ماهیّت‌ متمایزی نسبت به دیگر متون تاریخنگارانه هستند. از این رو و از آنجا که ذهنّیت هر اندیشمند، متأثر از مؤلفه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی، مذهبی، فلسفی و فرهنگی است، تحلیل و بررسی اینگونه متون مستلزم ابزارها ...  بیشتر