مقالات ذیل در حال آماده سازی جهت نشر در شماره‌های آتی می‌باشند:
میان رشته‌ای
نقد عکاسی به مثابه بازخوانی امر تاریخی

محمد حسن پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

https://doi.org/10.22035/isih.2023.4720.4648

چکیده
  ارتباط عکاسی و تاریخ به‌عنوان مهم‌ترین مسئله‌ی نوظهور میان‌رشته‌ای قرن نوزدهمی، مستقیم اما چالش‌ساز بوده‌است. ویژگی‌های هر دو رشته در ثبت‌وضبط مقطعی‌وگزیده، تأکید بر شیءوارگی زمان (متن تاریخی، و ثبت عکاسانه)، و کیفیت ارجاع‌دهی به‌گذشته حاضر است. پس از اختراع عکاسی اما، عمل مرور تاریخی و بازآوری خاطرات گذشته کیفیتی کالامحور ...  بیشتر

میان رشته‌ای
هستی‌شناسی مسطح: فلسفه‌ای برای پژوهش‌ها و تصمیم‌سازی‌های همکاری‌رشته‌ای در دوران کنونی؛ گامی به سوی فرارشتگی

راضیه موسوی خورشیدی؛ محمدحسین شریف زادگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

https://doi.org/10.22035/isih.2023.5036.4858

چکیده
  «دیدگاه‌های رابطه‌ای» به‌منزله رویکردی بدیل به بنیان‌های فلسفی علوم اجتماعی، با رد دوگانه‌انگاری و تفکر سلسله‌مراتبی سنت‌های مرسوم و همچنین اجتناب از کاستی‌های نظریه‌پردازی‌های میانه‌گرا، از دهه ۱۹۹۰ مطرح شده‌اند. این دیدگاه‌ها با تاکید بر «پیچیدگی»، «به‌هم‌پیوستگی» و «عدم‌قطعیت» هستی، در پی تشریح ...  بیشتر

پژوهش هنر
رویکرد هنر-علم به بحران زیست‌‏محیطی در گفتمان هنر معاصر با صورتبندی گفتمان فوکو

محبوبه طاهری؛ عفت السادات افضل طوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

https://doi.org/10.22035/isih.2023.5043.4860

چکیده
  مشی هنرمعاصر در فتح عنوان هنر بی‏‌قاب در هنرمفهومی، بهره‌‏وری از انقلاب فناوری و همکنشی میان مخاطب و اثر هنری، توجه به مضامین محیط‏ زیستی است. از معاصرترین شکل هنرمحیطی موضوع‏‌گرای ‏معاصر، اکوآرت در پرداختن به بحران زیست‎م حیطی، آوانگاردی نوین در شیوه بازنمایی هنر ارائه ‎می‌‏دهد. ازسویی تخریب‏ محیط ‎زیست فضایی ...  بیشتر

میان رشته‌ای
انعکاس خشم، خشونت و مرگ، نتیجة غلبة کهن‏ الگوی سایه در شعر پست‏مدرن فارسی

سکینه هژبر لاکه؛ خسرو جلیلی کهنه شهری؛ احمدرضا نظری چروده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22035/isih.2023.4923.4802

چکیده
  شعر پست‏مدرن را به واسطة ویژگی بی‏پرده‏گویی و ساختارشکنی موضوعات کلامی می‏توان مرجعی مناسب برای مطالعات کهن‏الگویی در نظر گرفت. پژوهش حاضر با توجه به کثرت بسامد واژه‌ها، ترکیبات، و عباراتی پیرامون خشم، خشونت و مرگ در شعر پست‏مدرن فارسی، سعی کرده است با طرح این پرسش که دلیل تمایل اغراق‌آمیز شاعران پست‏مدرن به بیان خشم ...  بیشتر