نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران

2 دانشیار روابط بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، کهگیلویه و بویراحمد، ایران

چکیده

در همه‌گیری کوید‌ـ‌19 با یک بحران اجتماعی تأثیرگذار بر تمامی ابعاد زندگی انسان‌ها روبه‌رو هستیم. فهم ابعاد دقیق این دگرگونی مستلزم به‌کارگیری مدلی مفهومی یا رویکردی میان‌رشته‌ای است. ازهمین‌رو، هدف اصلی مقاله حاضر فهم تأثیرها و واقعیات بحران کووید‌ـ‌19 بر مبنای نظریه سیستم‌های اجتماعی نیکلاس لومان و با استفاده از مطالعه کتابخانه‌ای و روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی است. سؤالی این است که بحران کووید‌ـ‌19 چه ابعادی از حیات انسان‌ها ‌را متأثر ساخته و شامل چه واقعیاتی می‌شود؟ فرضیه‌ مورد آزمون عبارت است از: «بحران کرونا در سه سطح سیستمی تعاملاتی، سازمانی و جامعوی قابل‌بررسی است و در خرده‌سیستم‌هایی چون قانون، علم، دین، سیاست، اقتصاد و آموزش‌و‌پرورش قابل‌فهم است». نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که تغییر رویکرد در بستر سیستم تعاملات اجتماعی باعث دگرگونی اساسی در تعاملات روزمره افراد شده است. در سیستم سازمانی برخی سازمان‌ها منتفع و برخی زیان دیده‌اند و کنش سازمانی برخی نهادها به داخل منازل کشیده شده است. سیستم جامعوی که خود شامل شش قسمت می‌شود نیز تغییراتی مهم در زمینه اقصادی، ظهور قوانین جدید در بسیاری از ابعاد زندگی شهروندان، تحوّلی عمیق در زمینه باورهای دینی، تغییر رویه در شیوهٔ آموزشی، توجه ویژه به علوم تجربی و تمرکز‌گرایی در حوزهٔ خرده‌سیستم سیاست را تجربه نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Azevêdo, R. (2020). Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy, World Trade Organization. Retrieved from    https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm

Bacık, G. (Mar. 19, 2020). The coronavirus and its impact on religion and the international system. Retrieved from https://ahvalnews.com/turkey-coronavirus/coronavirus-and-its-impact-religion-and-international-system

Barnum, M. (2020). Should schools close due to coronavirus? Here's what research says Chalkbeat. Retrieved from https://www.chalkbeat.org/2020/3/9/21178727/to-close-or-not-to-close-as-schools-weigh-tradeoffs-in-light-of-coronavirus-here-s-what-research-say

Baumgardner, G. (2020). New COVID-19 symptom tracker app helps researchers better understand coronavirus. Retrieved from  https://www.clickorlando.com/health/2020/04/01/new-covid-19-symptom-tracker-app-helps-researchers-better-understand-coronavirus

Berlin (2020). Corona Rules: Catalogue of fines in effect. April 2020. Retrieved from https://www.berlin.de/en/news/coronavirus/6130437-6098215-corona-rules-catalogue-of-fines-in-effec.en.html

Bezich, L (2020). COVID-19 crisis creates ironic path for men to bolster social relationships. Retrieved from https://translate.google.com

Boyd, A (2020). China, Australia edge towards Covid-19 trade war. Asia Times. Retrieved from https://asiatimes.com/2020/05/china-australia-edge-towards-covid-19-trade-war/

Broom, D. (2020). Coronavirus has exposed the digital divide like never before. Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-covid-19-pandemic-digital-divide-internet-data-broadband-mobbile

Brow, F. Z. (2020). How Will the Coronavirus Reshape Democracy and Governance Globally?. Retrieved from https://carnegieendowment.org/2020/04/06/how-will-coronavirus-reshape-democracy-and-governance-globally-pub-81470

Browne, R. (2020). Europe races to rescue its tech industry as start-ups fight for survival. Retrieved from https://www.cnbc.com/2020/04/02/coronavirus-europe-races-to-rescue-tech-startups.html

Carothers, T. (2020). How Will the Coronavirus Reshape Democracy and Governance Globally?. Retrieved from https://carnegieendowment.org/2020/04/06/how-will-coronavirus- reshape-democracy-and-governance-globally-pub-81470

Casciani, D. (2020). Coronavirus: What powers do the police have?. Retrieved from https://www.bbc.com/news/explainers-52106843

Chambers, C., & Harris, D. (2020). Why it’s not OK to take small social risks during the COVID-19 pandemic. Retrieved from https://theconversation.com/why-its-not-ok-to-take-small-social-risks-during-the-covid-19-pandemic-135542

Committee for the Coordination of Statistical Activities (CCSA). (2020). How Covid 19 is Changing the world. Retrieved from http://hdr.undp.org/en/content/how-covid-19-changing-world-statistical-perspective

Davis, B.M., Markel, H., Navarro, A., Wells, E., Monto, A.S., Aiello, A.E. (2015), The effect of reactive school closure on community Influenza-like illness counts in the State of Michigan during the 2009 H1N1 pandemic, Clinical Infectious Diseases, 60(12), 90–e97.  doi: 10.1093/cid/civ182

Dias, E. (2020). A Sunday Without Church: In Crisis, a Nation Asks, 'What Is Community?. The New York Times, Retrieved from https://www.nytimes.com/2020/03/15/us/churches-coronavirus-services.html

Feldstein, S. (2020). Beware the Implications of Coronavirus Surveillance. Carnegie Endowment for International Peace. Retrieved from https://carnegieendowment.org/2020/03/31/beware-implications-of-coronavirus-surveillance-pub-81411

Fred Hutch News Service. (2020). Science papers you should be reading about the coronavirus. Retrieved from https://www.fredhutch.org/en/news/center-news/2020/03/coronavirus-latest-scientific-research.html

Georgieva, K. (2020). IMF Makes Available $50 Billion to Help Address Coronavirus International Monetary Fund. Retrieved from https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/04/sp030420-imf-makes-available-50-billion-to-help-address-coronavirus

Ging, J. P. (2020). Contrasting approach to lockdown in France and UK despite joint statement on COVID co-operation. Retrieved from https://www.euronews.com/2020/05/11/contrasting-approach-to-lockdown-in-france-and-uk-despite-joint-statement-on-covid-co-oper

Gulbrandsen, M., Tellmann, S. M., & Karaulova, M. (2020). Coronavirus and the impact of science. Retrieved from https://www.sv.uio.no/tik/english/research/centre/osiris/osirisblog /coronavirus-and-the-impact-of-science.html

Hänel, L. (2020). Coronavirus: A stress test for democracy. Retrieved from https://www.dw.com/en/coronavirus-a-stress-test-for-democracy/a-53064455

Jones, L., Palumbo, D. & Brown, D. (2020).  Coronavirus: A visual guide to the economic impact.  Retrieved from https://www.bbc.com/news/business-51706225

Karine, El., & Hektoen, L. (2020). Changes to the layoff rules in Norway due to Corona outbreak - updated. Retrieved from https://blogg.magnuslegal.no/en/changes-to-the-layoff-rules-in-norway-due-to-corona-outbreak

Khamenei, Seyed Ali. (2020). Imam Khamenei's advice to the people on Coronavirus. Retrieved from https://english.khamenei.ir/news/7404/Imam-Khamenei-s-advice-to-the-people-on-Coronavirus

Luhmann, N. (1990. Essays on self-reference. Chicago: Columbia University Press. Retrieved from https://www.amazon.com/Essays-Self-Reference-Niklas-Luhmann/dp/0231063687

Luhmann, N. (1993). Communication and social order risk: a sociologicaltheory, New Brunswick, Publishers. Retrieved from https://books.google.com/books/about/Communication_and_Social_Order.html?id=PzPtFxgv8FwC

Luhmann, N. (1994). The modernity of science. Translated by Kerstin Behnke. New German Critique, 61(4), 9-23. doi: 10.2307/488618

Mahar, E. (2020). Impact of Covid-19 on Global Economy Structure. Modern Diplomacy. Retrieved from https://moderndiplomacy.eu/2020/04/22/impact-of-covid-19-on-global-economy-structure

Mayrhofer, W. (2004). Social Systems Theory as Theoretical Framework for Human Resource Management – Benediction or Curse?. Management Revue. 15(2), 178–191. doi: 10.5771/0935-9915-2004-2-178

Mokhtar, F. Gross, S. (2020). Should Schools Close to Fight Virus? These Places Say No. Retrieved from https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-27/should-schools-close-to-fight-virus-these-countries-say-no

Newport, F. (2020). Religion and the COVID-19 Virus in the U.S. Retrieved from https://news.gallup.com/opinion/polling-matters/307619/religion-covid-virus.aspx

Norris, J. (2020). New COVID-19 'Citizen Science' Initiative Lets Any Adult with a Smartphone Help to Fight Coronavirus. The Regents of the University of California. Retrieved from https://www.ucsf.edu/news/2020/03/417026/new-covid-19-citizen-science-initiative-lets-any-adult-smartphone-help-fight

Pew Social Trends (2020). Most Americans Say Coronavirus Outbreak Has Impacted Their Lives. Retrieved from https://www.pewsocialtrends.org/2020/03/30/most-americans-say-coronavirus-outbreak-has-impacted-their-lives

Reddy, V., Soudien, C., & Winnaar, L. D. (2020), Impact of school closures on education outcomes in South Africa the conversation. Retrieved from https://theconversation.com/impact-of-school-closures-on-education-outcomes-in-south-africa-136889

Robinson, K. (2020). How Are Major Religions Responding to the Coronavirus?. Retrieved from https://www.cfr.org/in-brief/how-are-major-religions-responding-coronavirus

Rüttimann, L. (2020). crisis, we believe in science. Retrieved from https://www.naratek.com/en/artificial-intelligence/2020/in-the-corona-crisis-we-believe-in-science.php

Schminke, T. G. (2020). EU Parliament Projection: Corona Rallies Europeans Around the Flag. Retrieved from https://europeelects.eu/2020/04/02/rally-around-the-flag-corona-and-voting-behaviour-in-europe

Seidl, D., Becker, K. H. (2013). Niklas Luhmann and Organizational Studies. Denmark: CBS press.

Sevastopulo, D. (2020). Trump threatens to cut off relations with China. Retrieved from https://www.ft.com/content/cfbba6bf-3de5-458d-92d1-a62fb958a354

Simon, M. (2020). Children's coronavirus cases are not as severe, but that doesn't make them less serious. CNN Agency. Retrieved from https://edition.cnn.com/2020/03/11/health/coronavirus-children-sick/index.html

Steigleder, L. (2020). Citizen science resources related to the COVID19 pandemic. Retrieved from  https://www.citizenscience.org/covid-19

Sykes, P. (2020). Iran to Start Human Trials of Homegrown Covid-19 Vaccine. Retrieved from https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-30/iran-says-to-start-human-trials-of-covid-19-vaccine-soon

Tehran Times. (2020). 5,000 drivers fined in Iran for breach of social distancing rules amid coronavirus outbreak. Retrieved from https://www.tehrantimes.com/news/446383/5-000-drivers-fined-in-Iran-for-breach-of-social-distancing-rules

Wardrop, M. (2009). Swine flu: schools should close to halt spread of virus, ministers told The Telegraph. Retrieved from https://www.telegraph.co.uk/news/health/swine-flu/5874683/Swine-flu-schools-should-close-to-halt-spread-of-virus-ministers-told.html

WHO (2020). Russian Federation's International Legal Forum The Rule of Corona. Retrieved from https://www.who.int/dg/speeches/detail/russian-federation-s-international-legal-forum-the-rule-of-corona

Wikborg, M. (2020). Covid19 – Norway: Measures to mitigate effects of the corona pandemic on the economy. Retrieved from https://blogg.magnuslegal.no/en/corona-norway-proposals-to-mitigate-effects-of-the-corona-pandemic-on-the-economy