نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه مدیریت

2 دانش آموخته دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

10.22035/isih.2021.3906.4022

چکیده

جهانی شدن و وفق پذیری با شرابط بازار، وجود فشارهای رقابتی نظیر ورود شرکت‌های نوپا به بازار رقابت و لزوم افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری باعث شده است که تولیدکنندگان به سمت بهبود روش‌های خلاقانه خدمت‌رسانی به مشتریان، دستیابی به بازار های جدید، گسترش جغرافیایی دامنه ارائه خدمات و دیگر عملیات های روی آورد که بتواند ضمن بهبود کیفیت، رضایت مشتری و دست یابی به مشتریان جدید، هزینه‌های لجستیکی خود را کاهش دهند. موثرترین راه حل این معضل تجاری، برون‌سپاری خدمات لجستیک مبتنی بر قراردادهای طولانی مدت است که توسط تأمین‏کننده‏ی خدمات لجستیک طرف سوم ارائه می‌شود. این شرکت‌ها دارای دانش تخصصی در زمینه هماهنگی منابع اقتصادی هستند و می‌توانند فرصت‌های جدیدی برای تولیدکنندگان خلق کنند. تأمین‏کننده‏ی خدمات لجستیک طرف سوم یک تأمین‏کننده‏ی خارجی است که مدیریت، کنترل و اجرای فعالیت‏های لجستیکی را از طرف مشتری انجام می‏دهد. در این مقاله 7 بعد اصلی توانمندسازهای لجستیک طرف سوم، به کمک بررسی پیشینه تحقیقات، نحلیل محتوای متنی و مصاحبه‌های تخصصی با 16 نفر از خبرگان صنعت لجستیک به کمک نرم افزار MAXQDA احصا شده است، سپس به کمک تکنیک دیمتل مبتنی بر تحلیل شبکه ای (DANP) و انجام مقایسات زوجی و پیاده سازی در نرم‌افزار اکسل، این توانمندسازها وزن دهی و روابط میان آن‌ها کشف شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نام های محقق ساخته زوجی استفاده‌شده است که روایی و پایایی آن نیز تأیید گردید. نتایج تحلیل نشان می‌دهد مهم‌ترین توانمندسازها به ترتیب عبارتند از: توانمندسازی تولیدی، فنی و بازاریابی و فروش، مالی، نیروی انسانی و توانمندسازی راهبردی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات