آ

 • آذر، عادل تأمّلى بر مبانى پارادایمیک و پارادایم نگارى در مطالعات میان‌رشته‌اى (مورد مطالعه: بازاریابى کارآفرینانه) [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 119-147]

ا

 • ابراهیمى دینانى، آرزو درآمدى بر ضرورت، جایگاه و انواع مطالعات میان‌رشته‌اى در آموزش عالى [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 167-186]

 • احمدی، پرویز تأمّلى بر مبانى پارادایمیک و پارادایم نگارى در مطالعات میان‌رشته‌اى (مورد مطالعه: بازاریابى کارآفرینانه) [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 119-147]

 • اسماعیلی، محمد رضا کاربرد رهیافت های تلفیق در تبیین الزامات اسلام شناختی در نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 117-140]

پ

 • پیغامی، عادل گونه‌شناسى رهیافت‌هاى تلفیقى در طراحى برنامه‌هاى درسى و دلالتهاى کاربردى آن براى رشته اقتصاد [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 57-85]

ت

 • توفیقی، جعفر ساختارها، فرآیندها و عوامل مؤثر بر توسعه میان‌رشته‌اى‌ها [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 37-56]

 • تورانی، حیدر گونه‌شناسى رهیافت‌هاى تلفیقى در طراحى برنامه‌هاى درسى و دلالتهاى کاربردى آن براى رشته اقتصاد [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 57-85]

 • تلخابی، محمود آموزش میان‌رشته‌ای: نوآوری علوم شناختی در آموزش فلسفه ذهن [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 67-87]

ج

 • جاودانی، حمید ساختارها، فرآیندها و عوامل مؤثر بر توسعه میان‌رشته‌اى‌ها [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 37-56]

ح

 • حکیم زاده، رضوان جهانی شدن،بین المللی شدن آموزش عالی و برنامه های درسی میان رشته ای [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-17]

 • حسن‌خانی، محمد نوآوری در مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزه علوم انسانی در ایران؛ مطالعه موردی دانشگاه امام صادق‌(ع) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 43-66]

 • حسنی، محمد حسین در آمدی به روش شناسی تلفیقی در پژوهش های میان رشته ای علوم اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 137-153]

 • حشمتی مولائی، حسین رهیافت میان رشته ای در آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 191-213]

خ

 • خنجرخانى، ذبیح الله درآمدى بر ضرورت، جایگاه و انواع مطالعات میان‌رشته‌اى در آموزش عالى [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 167-186]

 • خدادادحسینی، سید حمید تأمّلى بر مبانى پارادایمیک و پارادایم نگارى در مطالعات میان‌رشته‌اى (مورد مطالعه: بازاریابى کارآفرینانه) [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 119-147]

د

 • دهشیری، محمد رضا رویکرد سازمان همکارى و توسعه اقتصادى به مطالعات میان‌رشته‌اى [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 1-36]

 • درخشان، مرتضی ارائه‌ یک مدل مفهومی برای مطالعات میان رشته‌ای در اقتصاد [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 89-116]

ر

 • رضوانی، مهران تأمّلى بر مبانى پارادایمیک و پارادایم نگارى در مطالعات میان‌رشته‌اى (مورد مطالعه: بازاریابى کارآفرینانه) [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 119-147]

 • رضائی، محمد جواد ضرورت گفتگوی میان علم اقتصاد و روان‎‏شناسی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 59-88]

ز

 • زندوانیان نایینی، احمد ضرورت تأسیس رشته فلسفه آموزش بزرگسالان به‌عنوان حوزه‌اى میان‌رشته‌اى در مقطع کارشناسى ارشد در زیرمجموعه علوم تربیتى [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 87-117]

س

 • سلیمی، جمال طراحی برنامه درسی میان رشته ای در حوزه آموزش عالی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 39-68]

 • سجادی، سید مهدی تبیین و تحلیل ماهیت و کارکرد میان رشته‌ای فلسفه تعلیم و تربیت [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 19-41]

ش

 • شهیدی نسب، مصطفی رویکردهای میان‌رشته‌ای و طراحی برنامه درسی رشته اقتصاد و مالیه اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 31-58]

 • شریف زاده، محمد جواد ضرورت مطالعات میان رشته‌ای و افق‌های نوین در مطالعات حقوق و اقتصاد در اسلام (موردکاوی قضیه کوز، هزینه‌های مبادله) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 1-29]

 • شعبانی، احمد تقابل روش‌های کل‌گرایی و فردگرایی در تحلیل مقایسه‌ای مطالعات بین رشته ای در مقابل نئوکلاسیک سنتی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 161-190]

ص

 • صفایی موحد، سعید واکاوی هنجارهای مؤثر بر انتخاب استاد راهنما در حوزه‌های محض ( علوم ریاضی) و میان رشته‌ای ( علوم تربیتی): یک مطالعه پدیدار شناختی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 95-121]

 • صادقی شاهدانی، مهدی کاربرد رهیافت های تلفیق در تبیین الزامات اسلام شناختی در نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 117-140]

ع

 • عارفی، محبوبه مباحثی در مهندسی برنامه های درسی میان رشته ای در آموزش عالی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 69-94]

 • عبدالهی، محسن رویکردهای میان‌رشته‌ای و طراحی برنامه درسی رشته اقتصاد و مالیه اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 31-58]

 • عراقیه، علیرضا تلفیق، راهبردى مناسب براى تدوین برنامه درسى چندفرهنگى [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 149-165]

 • عطاران، محمد واکاوی هنجارهای مؤثر بر انتخاب استاد راهنما در حوزه‌های محض ( علوم ریاضی) و میان رشته‌ای ( علوم تربیتی): یک مطالعه پدیدار شناختی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 95-121]

ف

 • فاضلى، نعمت الله تلفیق، راهبردى مناسب براى تدوین برنامه درسى چندفرهنگى [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 149-165]

 • فتحی واجارگاه، کوروش ارائه یک مدل الگوی تلفیق میان رشته ای در طراحی برنامه های درسی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 19-37]

 • فتحی واجارگاه، کورش تلفیق، راهبردى مناسب براى تدوین برنامه درسى چندفرهنگى [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 149-165]

 • فدائی، غلامرضا کتابداری و اطلاع‌رسانی؛ رشته یا میان‌رشته؟ [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

 • فروغی ابری، احمد علی تلفیق، راهبردى مناسب براى تدوین برنامه درسى چندفرهنگى [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 149-165]

ق

 • قهرمانی، محمد ملاک های سنجش و ارزشیابی فعالیت ها و تکالیف آموزشی در برنامه درسی بین رشته ای [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 123-136]

 • قائمی اصل، مهدی رویکردهای میان‌رشته‌ای و طراحی برنامه درسی رشته اقتصاد و مالیه اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 31-58]

ک

 • کیذوری، امیرحسین شاخص‌های ارزیابی کیفیت میان‌رشته‌ای‌های دانشگاهی؛ ابزاری برای برنامه‌ریزی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 89-112]

م

 • میثمی، حسین رویکردهای میان‌رشته‌ای و طراحی برنامه درسی رشته اقتصاد و مالیه اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 31-58]

 • موحدی بکنظر، مهدی ضرورت گفتگوی میان علم اقتصاد و روان‎‏شناسی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 59-88]

 • ملکی، حسن طراحی برنامه درسی میان رشته ای در حوزه آموزش عالی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 39-68]

 • مندعلی‌زاده، زینب بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی در ورزش؛ به عنوان حوزه‌ای میان‌رشته‌ای [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 113-136]

 • مهرمحمدی، محمود شاخص‌های ارزیابی کیفیت میان‌رشته‌ای‌های دانشگاهی؛ ابزاری برای برنامه‌ریزی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 89-112]

 • متوسلی، محمود غفلت از نهادها : دلایل و اثرات آن بر مطالعات بین رشته ای در اقتصاد [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 141-159]

 • متقی زاده، محمد حسین ارائه‌ یک مدل مفهومی برای مطالعات میان رشته‌ای در اقتصاد [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 89-116]

 • محمدی، مژگان ارائه یک مدل الگوی تلفیق میان رشته ای در طراحی برنامه های درسی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 19-37]

 • مشهدی احمد، محمود غفلت از نهادها : دلایل و اثرات آن بر مطالعات بین رشته ای در اقتصاد [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 141-159]

ن

 • نیکو نسبتی، علی غفلت از نهادها : دلایل و اثرات آن بر مطالعات بین رشته ای در اقتصاد [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 141-159]

 • نورآبادی، سولماز تبیین و تحلیل ماهیت و کارکرد میان رشته‌ای فلسفه تعلیم و تربیت [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 19-41]

 • نادران، الیاس ضرورت مطالعات میان رشته‌ای و افق‌های نوین در مطالعات حقوق و اقتصاد در اسلام (موردکاوی قضیه کوز، هزینه‌های مبادله) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 1-29]

 • نصرآبادى، حسنعلى بختیار نصرآبادى درآمدى بر ضرورت، جایگاه و انواع مطالعات میان‌رشته‌اى در آموزش عالى [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 167-186]

ه

 • هنری، حبیب بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی در ورزش؛ به عنوان حوزه‌ای میان‌رشته‌ای [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 113-136]