آ

 • آفاق‌پور، آتوسا عقلانیت معرفتی و نظری نوین حاکم بر سازمان فضایی سیستمهای شهری [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 1-28]

ا

 • افراخته، حسن تحول جغرافیا به‌عنوان علمی میان رشته‌ای [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 119-132]

 • امیری فرح آبادی، جعفر آسیب‌شناسی فرایند سیاست‌پژوهی در نظام آموزش عالی ایران؛ مطالعه‌ای کیفی [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 139-171]

 • امراللهی بیوکی، ناهید پیوند هرمنوتیک انتقادی با مطالعات سازمان و مدیریت: تحلیلی بر مبانی فلسفی و اسلوب اجرای آن در سازمانها [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 29-56]

 • ابوالقاسمی، محمد آسیب‌شناسی فرایند سیاست‌پژوهی در نظام آموزش عالی ایران؛ مطالعه‌ای کیفی [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 139-171]

 • اراسته، حمیدرضا مدل پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری در کشور از زاویه مطالعات میان‌رشته‌ای نظام‌های آموزش عالی و سیاست خارجی؛ مورد مطالعه: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 195-224]

 • اردستانی، علی سیاست هویت و جنسیت در ایران معاصر با تأکید بر اشعار شاملو [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 127-152]

 • ارشدی، وحید نظم‌پذیری جمعی درون خانواده: پدیده محوری در تأثیرپذیری عملکرد اقتصادی از آموزه‌های اسلامی: مطالعه‌ای براساس نظریه زمینه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 45-70]

ب

 • برومند، محمدرضا رابطه بین برخی از عوامل جامعه‌پذیری با رشد مشارکت ورزشی جوانان [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 113-126]

پ

 • پورعزت، علی اصغر کاربست رویکرد میان‌رشته‌ای در مسئله تحول علوم انسانی: بازخوانی تاریخ نهضت ترجمه در تمدن اسلامی در زمینه خط‌مشی‌گذاری عمومی [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 1-37]

ت

 • تابان، محمد ارائه و آزمون الگوی تبیین‌کننده خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان رشته‌های علوم انسانی در فضا و محیط پژوهش‌محور: مورد مطالعه، دانشگاه‌های غرب کشور [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 27-54]

ج

 • جلیلی کهنه‌شهری، خسرو از نسیان حافظ تا سونامی جراحی بینی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 99-118]

 • جلایی پور، حمیدرضا مقایسه سلطه فرّه‌مندانه و سلطه کاریزماتیک با اتکا به آراء وبر: ایضاح یک خلط مفهومی [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 53-88]

ح

 • حیاتی، زهرا مطالعه تطبیقی رویدادهای داستان در روایت ادبی و سینمایی مقایسه داستان «آشغالدونی» و فیلم «دایره مینا» [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 71-98]

خ

 • خانی پور، حمید نقش روان‌شناسی در ایجاد پیوند بین‌ رشته‌های علوم انسانی برای توسعه مؤسسه‌های میان‌رشته‌ای [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 173-193]

 • خزایی، سعید عوامل اثرگذار بر افزایش جمعیت کلان شهرها از دیدگاه متخصصان: مورد مطالعه، شهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 21-44]

د

 • دانایی‌فرد، حسن پیوند هرمنوتیک انتقادی با مطالعات سازمان و مدیریت: تحلیلی بر مبانی فلسفی و اسلوب اجرای آن در سازمانها [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 29-56]

 • دانشور، فائزه بازخوانی رابطۀ حقوق و ایدئولوژی در پرتو مطالعات میان‌رشته‌ای [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 1-26]

 • داداش‌پور، هاشم عقلانیت معرفتی و نظری نوین حاکم بر سازمان فضایی سیستمهای شهری [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 1-28]

ر

 • رئیسی، محمدمنان تحلیلی میان رشته‌ای از تحولات کالبدی - فضایی بازارها و مراکز تجاری معاصر ایران با تأکید بر متون دینی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 99-118]

 • رحمانی‌زاده دهکردی، حمیدرضا نگارش مقاله پژوهشی بر مبنای تلفیق تجارب آموزشی برگرفته از دو مقاله تأثیرگذار جهانی: مقاله‌ «پایان تاریخ» و «مدرنیته پروژه‌ی ناتمام» [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 153-178]

ز

 • زارع مهرجردی، مسعود ارتباطات غیرکلامی در شعر حافظ: نقش ارتباطات غیرکلامی در تفسیر و پذیرش حافظ از سوی مخاطبان [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 119-154]

س

 • سپهری، مهدی مطالعات دین‌شناختی از دیدگاه نینیان اسمارت و تأملی در آن از نگاه عرفانی، با رویکردی میان‌رشته‌ای بین کلام، دین‌شناسی و عرفان [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 225-245]

 • سلیمی‌فر، مصطفی نظم‌پذیری جمعی درون خانواده: پدیده محوری در تأثیرپذیری عملکرد اقتصادی از آموزه‌های اسلامی: مطالعه‌ای براساس نظریه زمینه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 45-70]

 • سلخی، سهیل رابطه بین برخی از عوامل جامعه‌پذیری با رشد مشارکت ورزشی جوانان [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 113-126]

ش

 • شفیعی، شهرام رابطه بین برخی از عوامل جامعه‌پذیری با رشد مشارکت ورزشی جوانان [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 113-126]

 • شاه آبادی، محمدمهدی کاربست رویکرد میان‌رشته‌ای در مسئله تحول علوم انسانی: بازخوانی تاریخ نهضت ترجمه در تمدن اسلامی در زمینه خط‌مشی‌گذاری عمومی [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 1-37]

 • شریعت پناهی، سیدپیمان عوامل اثرگذار بر افزایش جمعیت کلان شهرها از دیدگاه متخصصان: مورد مطالعه، شهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 21-44]

ع

 • علیزاده اقدم، محمدباقر از نسیان حافظ تا سونامی جراحی بینی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 99-118]

 • عباس‌تبار، رحمت خوانشی ژانوسی از مدرنیته: مورد مطالعه انفال قومی در عراق [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 89-111]

 • عرفان منش، محمدامین مطالعه علم‌سنجی و تحلیل شبکه‌های همکاری علمی در فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 55-77]

غ

 • غفاری، مسعود اندیشه‌شناسی سیاسی نظریه مراحل رشد اقتصادی روستو [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 157-176]

ف

 • فولادیان، مجید مقایسه سلطه فرّه‌مندانه و سلطه کاریزماتیک با اتکا به آراء وبر: ایضاح یک خلط مفهومی [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 53-88]

 • فاطمی عقدا، سیدحمیدرضا پیوند هرمنوتیک انتقادی با مطالعات سازمان و مدیریت: تحلیلی بر مبانی فلسفی و اسلوب اجرای آن در سازمانها [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 29-56]

 • فراهانی، محمد نقی نقش روان‌شناسی در ایجاد پیوند بین‌ رشته‌های علوم انسانی برای توسعه مؤسسه‌های میان‌رشته‌ای [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 173-193]

ق

 • قهرمانی، محمد آسیب‌شناسی فرایند سیاست‌پژوهی در نظام آموزش عالی ایران؛ مطالعه‌ای کیفی [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 139-171]

 • قبادی، علیرضا ارتباطات غیرکلامی در شعر حافظ: نقش ارتباطات غیرکلامی در تفسیر و پذیرش حافظ از سوی مخاطبان [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 119-154]

ک

 • کسنوی، شادی مبانی حمایت از علامت تجاری از زاویه مطالعات میان رشته‌ای حقوق و اقتصاد [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 75-98]

م

 • میرزائیان، وحیدرضا استفاده از فناوری‌های نوین در تدریس زبان و نگرش مدرسان و زبان‌آموزان به جایگاه موازین اخلاقی در کاربرد این فناوری‌ها [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 39-52]

 • مقیمی، طلیعه مدل پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری در کشور از زاویه مطالعات میان‌رشته‌ای نظام‌های آموزش عالی و سیاست خارجی؛ مورد مطالعه: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 195-224]

 • ملکی، علی رابطه سرمایه اجتماعی و دانش تغذیه‌ای ورزشگاران [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 155-178]

 • ملاجعفری، فریبا سیاست هویت و جنسیت در ایران معاصر با تأکید بر اشعار شاملو [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 127-152]

 • منوچهری، عباس اندیشه‌شناسی سیاسی نظریه مراحل رشد اقتصادی روستو [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 157-176]

 • منصوریان، فاطمه عوامل اثرگذار بر افزایش جمعیت کلان شهرها از دیدگاه متخصصان: مورد مطالعه، شهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 21-44]

 • مهرام، بهروز نظم‌پذیری جمعی درون خانواده: پدیده محوری در تأثیرپذیری عملکرد اقتصادی از آموزه‌های اسلامی: مطالعه‌ای براساس نظریه زمینه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 45-70]

 • مؤمنی، فرشاد اندیشه‌شناسی سیاسی نظریه مراحل رشد اقتصادی روستو [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 157-176]

 • محمدی، فردین رابطه سرمایه اجتماعی و دانش تغذیه‌ای ورزشگاران [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 155-178]

 • محمدی کله‌سر، علیرضا روایت‌شناسی ساختارگرا و مطالعات میان‌رشته‌ای [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]

 • محمدحسین‌پور، خسرو خوانشی ژانوسی از مدرنیته: مورد مطالعه انفال قومی در عراق [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 89-111]

 • محمدخانی، کامران مدل پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری در کشور از زاویه مطالعات میان‌رشته‌ای نظام‌های آموزش عالی و سیاست خارجی؛ مورد مطالعه: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 195-224]

 • مروتی اردکانی، مرضیه مطالعه علم‌سنجی و تحلیل شبکه‌های همکاری علمی در فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 55-77]

 • مردیها، مرتضی معنا و مبنای تبیین در علوم اجتماعی [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 79-104]

 • مشفق، محمود عوامل اثرگذار بر افزایش جمعیت کلان شهرها از دیدگاه متخصصان: مورد مطالعه، شهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 21-44]

 • مظفری‌نیا، مهدی اندیشه‌شناسی سیاسی نظریه مراحل رشد اقتصادی روستو [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 157-176]

ن

 • ناجی میدانی، علی اکبر نظم‌پذیری جمعی درون خانواده: پدیده محوری در تأثیرپذیری عملکرد اقتصادی از آموزه‌های اسلامی: مطالعه‌ای براساس نظریه زمینه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 45-70]

 • نبوی، سیدعبدالامیر مطالعات میان‌رشته‌ای و تکثر­ روش‌­شناختی: برخی ملاحظات و پیشنهادها [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 57-74]

 • نجاریان، پروانه تبیین ویژگی‏های فلسفی نظریه پیچیدگی و استلزامات آن در برنامه درسی [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 105-137]

ه

 • هژبری، کاظم رابطه بین برخی از عوامل جامعه‌پذیری با رشد مشارکت ورزشی جوانان [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 113-126]

ی

 • یاسینی، علی ارائه و آزمون الگوی تبیین‌کننده خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان رشته‌های علوم انسانی در فضا و محیط پژوهش‌محور: مورد مطالعه، دانشگاه‌های غرب کشور [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 27-54]