آ

 • آبسالان، صادق پروبلماتیک‌شدن گفتمان آموزش در ایران و آغاز منازعۀ گفتمانی پیرامون نهاد آموزش در دورۀ قاجار [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 103-128]

ا

 • افراخته، حسن نقش سازه‌های ذهنی در تحقق برنامه‌های توسعهٔ ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 49-74]

 • امامی میبدی، سیدمنصور دین و تحقق رفتار شهروندی سازمانی: مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 31-47]

 • اسدی، زهرا تأثیر تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات بر سازگاری زیست‌محیطی؛ مطالعۀ نگرش فعالان محیط زیست [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 65-99]

 • اشتری، اباذر دین و تحقق رفتار شهروندی سازمانی: مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 31-47]

 • اصغری، فیروزه ضرورت‌های مفهومی و الزامات روشی در مطالعات فرهنگ دانشگاهی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 129-164]

ب

 • بیچرانلو، عبدالله تدوین الگوی مفهومی ارتباطات آب؛ ظرفیت‌های ارتباطات برای مدیریت بحران آب در ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 171-199]

 • بهار، مهری تدوین الگوی مفهومی ارتباطات آب؛ ظرفیت‌های ارتباطات برای مدیریت بحران آب در ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 171-199]

 • برکپور، ناصر خدمات داوطلبانۀ دانشگاهی در محیط فرارشته‌ای؛ گزارش یک اقدام‌پژوهی در شهرسازی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 33-64]

ت

 • توکل، محمد برساخت اجتماعی محصولات تراریخته در ایران: پژوهشی کیفی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 33-67]

 • تقویان، ناصرالدین علی تدوین اصول و مبانی طراحی ریزفضاهای دانشگاه با تأکید بر عوامل فرهنگی و اجتماعی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 151-181]

ج

 • جلیلی صدراباد، سمیه تدوین اصول و مبانی طراحی ریزفضاهای دانشگاه با تأکید بر عوامل فرهنگی و اجتماعی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 151-181]

 • جمعه‌پور، محمود جامعه‌شناسی یک بحران: آسیب‌شناسی اجتماعی بحران آب در حوضه آبریز زاینده‌رود [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 133-165]

 • جعفری، قاسم مطالعۀ جامعه‌شناختی فرایند تکوین هویت حرفه‌ای در میان دانشجویان دورۀ دکترای علوم اجتماعی در ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 65-101]

 • جعفری مقدم، محسن علوم انسانی، تحوّلات گفتمانی و برنامه‌ریزی توسعه در ایران 1392-1357 [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 75-107]

ح

 • حیدری، آرش تصویر چندوجهی غرب در نخستین سفرنامه‌های ایرانیان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 131-132]

 • حیدری دارانی، زهرا ضرورت و امکان‌پذیری میان‌رشتگی در آموزش‌های پیش از دانشگاه؛ کولاژی از آیندهٔ مدرسه [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 69-99]

 • حمدی‌پور، افشین آسیب‌شناسی چالش‌های توانمندسازی دانشی استادان علوم انسانی دانشگاه تبریز [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 129-150]

 • حاجی پور، بهمن طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر عملکرد در بازارگرایی در دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای کشور [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 199-228]

 • حبیبی، الهام اندیشه‌شناسی سیاسی نظریۀ سرمایۀ انسانی و استخراج دلالت‌های سیاستی آن در حوزۀ آموزش عالی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 165-197]

 • حسینی بهشتی، سید علیرضا منشور حقوق شهروندی: ارزیابی نقادانه‌ از منظر میان‌رشته‌ای [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 1-29]

خ

 • خورسندی طاسکوه، علی سیرتحول گونه‌شناسی پژوهش میان‌رشته‌ای: مطالعه‌ای تاریخی‌ـ‌تبارشناسانه [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-32]

 • خانیکی، هادی رسانه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی؛ فراتحلیل مشارکت سیاسی کاربران رسانه‌های اجتماعی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 101-128]

 • خانیکی، هادی بازنمایی مسئلۀ آب ایران در روزنامه‌ها؛ تحلیل محتوای روزنامه‌های ایران، شرق، دنیای اقتصاد، و کیهان از سال 1391 تا 1397 [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 167-199]

 • خجیر، یوسف رسانه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی؛ فراتحلیل مشارکت سیاسی کاربران رسانه‌های اجتماعی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 101-128]

 • خدایی، علیرضا تصویر چندوجهی غرب در نخستین سفرنامه‌های ایرانیان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 131-132]

 • خرمشاد، محمدباقر اعتماد نهادی، دانشگاه‌های دولتی و جامعه‌پذیری سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 1-30]

د

 • داداش پور، هاشم سازوکارها و قانونمندی‌های حاکم بر قفل‌شدگی توسعۀ منطقه‌ای در استان خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 109-138]

 • داریوش، بابک تدوین اصول و مبانی طراحی ریزفضاهای دانشگاه با تأکید بر عوامل فرهنگی و اجتماعی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 151-181]

 • درزی، قاسم تاریخ انگاره میان‌رشتگی؛ گذار از نگاه آرمان‌گرایانه و مبتنی‌بر «تلفیق دانش» به رویکرد عمل‌گرایانه و مبتنی‌بر «حل مسئله» [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 1-32]

ذ

 • ذکایی، محمدسعید جامعه‌شناسی یک بحران: آسیب‌شناسی اجتماعی بحران آب در حوضه آبریز زاینده‌رود [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 133-165]

ر

 • رمضانی، مجید اقتصاد سیاسی منابع طبیعی و آموزش؛ مطالعۀ تأثیر تغییر مدیریت رانت منابع طبیعی بر کیفیت آموزش [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 139-169]

 • رحیمی بروجردی، علیرضا اقتصاد سیاسی منابع طبیعی و آموزش؛ مطالعۀ تأثیر تغییر مدیریت رانت منابع طبیعی بر کیفیت آموزش [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 139-169]

 • رحیمیان، حمید ضرورت‌های مفهومی و الزامات روشی در مطالعات فرهنگ دانشگاهی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 129-164]

 • رستمی، فرامرز سازوکارها و قانونمندی‌های حاکم بر قفل‌شدگی توسعۀ منطقه‌ای در استان خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 109-138]

ز

 • زوارقی، رسول آسیب‌شناسی چالش‌های توانمندسازی دانشی استادان علوم انسانی دانشگاه تبریز [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 129-150]

س

 • سفیری، خدیجه برساخت اجتماعی محصولات تراریخته در ایران: پژوهشی کیفی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 33-67]

 • سوری، فرزاد اعتماد نهادی، دانشگاه‌های دولتی و جامعه‌پذیری سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 1-30]

 • سامانپور، فرشید خدمات داوطلبانۀ دانشگاهی در محیط فرارشته‌ای؛ گزارش یک اقدام‌پژوهی در شهرسازی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 33-64]

ص

 • صدیقیان بیدگلی، آمنه مطالعۀ جامعه‌شناختی فرایند تکوین هویت حرفه‌ای در میان دانشجویان دورۀ دکترای علوم اجتماعی در ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 65-101]

ط

 • طالبی صومعه سرایی، مهشید جامعه‌شناسی یک بحران: آسیب‌شناسی اجتماعی بحران آب در حوضه آبریز زاینده‌رود [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 133-165]

 • طاهری دمنه، محسن ضرورت و امکان‌پذیری میان‌رشتگی در آموزش‌های پیش از دانشگاه؛ کولاژی از آیندهٔ مدرسه [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 69-99]

ع

 • عالم تبریز، اکبر طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر عملکرد در بازارگرایی در دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای کشور [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 199-228]

 • عاملی، سیدسعیدرضا تدوین الگوی مفهومی ارتباطات آب؛ ظرفیت‌های ارتباطات برای مدیریت بحران آب در ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 171-199]

 • عارفی، محبوبه سیرتحول گونه‌شناسی پژوهش میان‌رشته‌ای: مطالعه‌ای تاریخی‌ـ‌تبارشناسانه [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-32]

 • عباس پور، عباس ضرورت‌های مفهومی و الزامات روشی در مطالعات فرهنگ دانشگاهی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 129-164]

 • عبداللهیان، حمید تأثیر تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات بر سازگاری زیست‌محیطی؛ مطالعۀ نگرش فعالان محیط زیست [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 65-99]

 • عزیزی، شهریار طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر عملکرد در بازارگرایی در دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای کشور [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 199-228]

غ

 • غفاری، غلامرضا علوم انسانی، تحوّلات گفتمانی و برنامه‌ریزی توسعه در ایران 1392-1357 [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 75-107]

 • غیاثی، سعید ضرورت‌های مفهومی و الزامات روشی در مطالعات فرهنگ دانشگاهی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 129-164]

 • غلامی، فرزاد تدوین الگوی مفهومی ارتباطات آب؛ ظرفیت‌های ارتباطات برای مدیریت بحران آب در ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 171-199]

ف

 • فاضلی، محمد جامعه‌شناسی یک بحران: آسیب‌شناسی اجتماعی بحران آب در حوضه آبریز زاینده‌رود [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 133-165]

م

 • میرعمادی، طاهره اندیشه‌شناسی سیاسی نظریۀ سرمایۀ انسانی و استخراج دلالت‌های سیاستی آن در حوزۀ آموزش عالی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 165-197]

 • موسوی، سیده ثریا بازنمایی مسئلۀ آب ایران در روزنامه‌ها؛ تحلیل محتوای روزنامه‌های ایران، شرق، دنیای اقتصاد، و کیهان از سال 1391 تا 1397 [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 167-199]

 • مقصودی، منیژه خدمات داوطلبانۀ دانشگاهی در محیط فرارشته‌ای؛ گزارش یک اقدام‌پژوهی در شهرسازی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 33-64]

 • منوچهری، عباس اندیشه‌شناسی سیاسی نظریۀ سرمایۀ انسانی و استخراج دلالت‌های سیاستی آن در حوزۀ آموزش عالی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 165-197]

 • مهاجرانی، فاطمه طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر عملکرد در بازارگرایی در دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای کشور [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 199-228]

 • مهدی، رضا اندیشه‌شناسی سیاسی نظریۀ سرمایۀ انسانی و استخراج دلالت‌های سیاستی آن در حوزۀ آموزش عالی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 165-197]

 • مهرآرا، محسن اقتصاد سیاسی منابع طبیعی و آموزش؛ مطالعۀ تأثیر تغییر مدیریت رانت منابع طبیعی بر کیفیت آموزش [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 139-169]

 • محمدی، فردین تحلیل جامعه‌شناختی ساختارهای اجتماعی میدان آموزش؛ مورد مطالعه، میدان آموزش ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 31-63]

 • محمدی اوجان، شادی تدوین اصول و مبانی طراحی ریزفضاهای دانشگاه با تأکید بر عوامل فرهنگی و اجتماعی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 151-181]

 • مرادی، سمیرا آسیب‌شناسی چالش‌های توانمندسازی دانشی استادان علوم انسانی دانشگاه تبریز [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 129-150]

 • معتمدی، اعظم سیرتحول گونه‌شناسی پژوهش میان‌رشته‌ای: مطالعه‌ای تاریخی‌ـ‌تبارشناسانه [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-32]

 • معظمی، میترا برساخت اجتماعی محصولات تراریخته در ایران: پژوهشی کیفی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 33-67]

ن

 • نصیری اقدم، علی اقتصاد سیاسی منابع طبیعی و آموزش؛ مطالعۀ تأثیر تغییر مدیریت رانت منابع طبیعی بر کیفیت آموزش [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 139-169]

و

 • ودادهیر، ابوعلی مطالعۀ جامعه‌شناختی فرایند تکوین هویت حرفه‌ای در میان دانشجویان دورۀ دکترای علوم اجتماعی در ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 65-101]

ی

 • یمنی، محمد سیرتحول گونه‌شناسی پژوهش میان‌رشته‌ای: مطالعه‌ای تاریخی‌ـ‌تبارشناسانه [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-32]