نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی، گروه آینده نگری

2 استاد گروه فارماسیوتیکس، دانشگاه علوم پزشکی زنجان

10.22035/isih.2022.4642.4586

چکیده

پرسش اصلی این مقاله آن است که در آینده‌ کدام سناریوها می‌توانند باعث پیشرفت دانش‌های میان‌رشته‌ای‌ در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور می‌شود؟ پرسش‌های فرعی عبارتند از: تجربه جهانی در توسعه دانش‌های میان‌رشته‌ای چیست؟ عوامل مؤثر بر توسعه دانش‌های میان‌رشته‌ای در جامعه علمی علوم پزشکی کشور کدامند؟ رویکرد اصلی این مقاله آینده‌پژوهی و احصای عوامل مؤثر بر توسعه دانش‌های میان‌رشته‌ای با تکیه بر مشارکت ذی‌نفعان و خبرگان جامعه علوم پزشکی ایران بوده است. روش‌‌های استفاده شده در این پژوهش عبارتند از: مطالعات اسنادی به منظور آشنایی با تجارب جهانی و ملی، پانل خبرگان و ذهن‌انگیزی به منظور گردآوری داده‌ها و اعتباربخشی نتایج پژوهش و تحلیل‌ لایه‌لایه علت‌ها با هدف شناسایی امکان‌های پیش روی جامعه علوم پزشکی در توسعه دانش‌ها میان‌رشته‌ای‌. دستاوردهای مقاله عبارتند از: نخست، دانش‌های میان‌رشته‌ای در پاسخ به مسائل پیچیده اجتماعی که ریشه در زمان اکنون و آینده دارد، هویت پیدا می‌کنند؛ دوم، توسعه میان‌رشته‌ای‌ها در علوم پزشکی نیازمند فرایند توسعه همزمان از بالا به پایین و از پایین به بالای خط‌مشی‌گذاری و اقدام در اجتماعات علمی علوم پزشکی است؛ سوم، ساخت آینده مطلوب توسعه دانش‌های میان‌رشته‌ای در علوم پزشکی کشور مستلزم توجه به واقعیت‌‌های شکل‌دهنده به موضوع در لایه‌های متفاوت عینی تا ذهنی است و براین اساس، طیفی از رویکردها، برنامه‌ها و اقدامات کوتاه‌مدت تا بلندمدت برای ساخت عینیت( از قبیل تخصیص منابع مالی مناسب به دانش‌های میان‌رشته‌ای) و ذهنیت‌های مرتبط(گفتمان‌ها، استعاره‌ها و اسطور‌ه‌های بدیل) مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image