دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، تابستان 1388 
2. نگاهی کلی به برنامه درسی میان‌رشته‌ای

صفحه 19-53

10.7508/isih.2009.03.002

هدایت الله اعتمادی زاده؛ احمدرضا نصر؛ محمد جواد لیاقت دار