دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، زمستان 1390 
2. بررسی نقش و جایگاه میان‌رشته‌ای در رابطه دانشگاه و صنعت

صفحه 25-40

10.7508/isih.2012.13.002

فاروق امین مظفری؛ خورشید پاداشی اصل؛ لقمان شمسی؛ علی بوداقی


7. کالبدشکافی دانش محتوایی-تربیتی به عنوان نوعی دانش میان‌رشته‌‌ای برای تدریس دانشگاهی

صفحه 129-160

10.7508/isih.2012.13.007

عظیمه سادات خاکباز؛ جمیله علم الهدی؛ نعمت الله موسی پور؛ اسماعیل بابلیان