دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، زمستان 1396، صفحه 1-173 
2. واکاوی تطورسازه توانمندسازی در ایران با رویکرد میان‌رشته‌ای

صفحه 27-56

10.22631/isih.2017.2365.2813

علی شیرین؛ لطف اله فروزنده؛ حسن دانایی فرد؛ احمد علی خائف الهی


3. سبک زندگی؛ عنصر مغفول معماری اسلامی

صفحه 57-80

10.22631/isih.2018.2587.2987

سیدمحی‌الدین فاضلیان؛ سید رحمان اقبالی