ضرورت تعامل بین‏‌ رشته ‏‌ای معرفت‏‌شناسی و علم تاریخ در بررسی چالش‌‏ های شکاکانه درباره امکان و اعتبار شناخت تاریخی

زهیر صیامیان گرجی؛ سعید موسوی سیانی

دوره 7، شماره 3 ، شهریور 1394، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.7508/isih.2015.27.001

چکیده
  کارکردهای فردی و اجتماعی و فرهنگی تاریخ به‌ویژه نقش تاریخ در حمایت معرفتی از پارادایم‌های رقیب در نظام‏ های علمی در جوامع انسانی زمینه‏‌ساز اهمیت یافتن طرح پرسش از اعتبار گزاره‌هایی است که به‌عنوان «شناخت از گذشته» و «واقعیت گذشته» در علم تاریخ و عمل مورخانه تولید می‏شود. آگاهی از نقش مهم تاریخ به‌مثابه ...  بیشتر