مقالات ذیل در حال آماده سازی جهت نشر در شماره‌های آتی می‌باشند:
جامعه‌شناسی
مروری نظام‎مند بر مطالعات سیاست و بدن در ایران معاصر

مریم امن پور؛ محمدسعید ذکایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

https://doi.org/10.22035/isih.2024.5118.4900

چکیده
  از دوره‎ی ناصری تاکنون، بدن همواره محل مناقشات، کشمکش‎ها و رقابت‎ میان گروه‎های اجتماعی، احزاب سیاسی و گفتمان‎های مختلف در ایران بوده است. باوجوداین، مطالعات حوزه‎ی بدن به‎طورعام و مطالعه‎ی نسبت میان سامان سیاسی با بدن در ایران به‎طورخاص حوزه‎ای نوپاست که تاکنون مورد توجه جدی محافل آکادمیک در ایران نبوده است. مقاله‎ی ...  بیشتر

میان رشته‌ای
تعامل حقوق و انرژی در پرتو مطالعات میان رشته ای

حسن یوسفی؛ سیدحسین حسینی؛ سیدمهدی سیدزاده ثانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22035/isih.2024.4954.4817

چکیده
  با توجه به نیاز روز افزون کشورها به منابع انرژی مباحث جدید و متنوعی در حوزه حقوق و انرژی طرح شده است که نیاز به مطالعات و تحقیقات گسترده میان رشته ای را در این زمینه تقویت می کند. ابعاد حقوقی بهره‌برداری از انواع انرژی اعم از حفاظت از محیط‌زیست، سرمایه‌گذاریهای خارجی، ایجاد قواعد حقوقی در سطوح داخلی و بین‌المللی، امنیت انرژی، ...  بیشتر