در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

لطفا به دقت مطالعه فرمایید:

مقاله هایی که شیوه‌نامه نگارش مقاله که در بخش «راهنمای نویسندگان» درج شده است را رعایت نکردند، برای داوری ارسال نخواهد شد.

مقاله هایی که به لحاظ فنی و ظاهری مخدوش باشد به نویسنده برگردانده خواهد شد.

اولین و مهم‌ترین معبار: مقاله باید با اهداف فصلنامه مرتبط باشد و از نظر موضوع/مساله و از جهت رویکرد و روش و نگرش میان‌رشته‌ای باشد. نویسنده ملزم است در چکیده و مقدمه و نتیجه به‌طور دقیق و روشن میان‌رشتگی مقاله را تبیین نماید. در غیر این صورت فارغ از کیفیت مقاله، مقاله رد اعلام خواهد شد.

 نوآوری: نوآوری در مقاله، جدید بودن و کیفی و کاربردی بودن آن بسیار مهم است. 

 به‌روز بودن مقاله: تمام مقاله‌های بارگزاری شده باید از منابع به‌روز داخلی و همچنیین از مقاله‌های معتبر جهانی در پایگاه های معتبر ISI و JCR و SCOPUS استفاده کرده باشند. لطفا به مقاله‌های مندرج در سایت www.jicr.ir و www.isih.ir نیز ارجاع بفرمایید.

 تعداد صفحات مقاله: به طور معمول مقاله به همراه چکیده پاورقی منابع و پیوست باید بین 6000 کلمه تا 9000 کلمه باشد و از حداکثر مذکور بیشتر نباشد در غیر این صورت به نویسندگان بازگردانده خواهد شد. از آنجا که چکیده انگلیسی مقاله مورد داوری قرار خواهد گرفت بسیار مهم است که با واژگان و گرامر صحیح نوشته شود.

 تعداد کلمات چکیده: چکیده باید بین 150 کلمه تا 250 کلمه تنظیم شود و از حداکثر مذکور بیشتر نباشد.

 هزینه انتشار مقاله: 600هزارتومان می‌باشد

اسامی نویسندگان: بعد از ارسال مقاله، به هیچ عنوان نویسندگان مجاز به اضافه کردن اسامی نویسندگان دیگر در مقاله خود نیستند. 

دستورالعمل‌های لازم برای ارسال مقاله جدید در زیر آورده شده است. برای ارسال مقاله جدید، 1. مقاله براساس فرمت فصلنامه و چکیده کوتاه داخل آن، 2. فرم تعارض منافع، 3. فرم اصالت اثر 4. گزارش مشابهت‌یابی ایرانداک ضروری است. 

ردیف عنوان PDF DOC
1   فرمت تنظیم مقاله  PDF doc
2   دستورالعمل تهیه چکیده تفصیلی به زبان انگلیسی و فارسی
3   فرم تعارض منافع PDF doc
4   فرم اصالت اثر و  تعهدنامه
5   دستورالعمل APA  
4   راهنمای مشابهت یابی در ایران داک  
5   راهنمای اخذ شناسه ارکید