اصلاحات لازم جهت ورود مقاله به پروسه انتشار

بعد از پذیرش مقاله‌، و به منظور ورود مقاله به فرایند انتشار، نویسنده/نویسندگان می‌بایستی اقدامات زیر را انجام دهند:

1. قبل از باز کردن فایل فونتهای فارسی و انگلیسی را از لینک‌های زیر دانلود نموده و در پوشه فونت ویندوز خود کپی نمایید. سپس اصلاحات را انجام دهید:

http://babart.ir/DL-Files/Standard%20IRFonts-babArt.ir.rar

https://www.downloadha.com/others/minion-pro-font-family

2. یک بار مقاله را با دقت مطالعه فرمایید و خطاهای احتمالی آن را رفع نمایید. ویراستاری محتوایی مقاله، کنترل ارجاعات، کنترل صحت متون ترجمه‌شده، و داده‌ها از تعهدات نویسنده بوده و نشریه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

3. مقاله خود را در قالب فرمت مجله آورده و اسامی نویسندگان را مطابق فرمت به آن اضافه نمایید. 

4. ارجاعات پایان متن را مطابق شیوه‌نامه APA که در شیوه‌نامه آمده است، تنظیم نمایید.

5. فایل تمپلیت چکیده تفصیلی را دانلود کنید. چکیده تفصیلی به دو زبان فارسی و انگلیسی و به شرح دستورالعمل تنظیم شود. تیترهای اصلی تغییر داده نشود. ابتدا به چکیده گسترده زبان انگلیسی و در ادامه چکیده گسترده به زبان فارسی را بیاورید. 

6. چک‌لیست را از اینجا دانلود کنید و موارد مندرج در آن را در متن کنترل نمایید. 

 

بعد از انجام تمامی اصلاحات، فایلها را به شرح زیر در اسرع وقت در سامانه بارگزاری نمایید:

1. مقاله اصلاح شده در فرمت مجله که ارسال شده است (با رعایت کامل دستورالعمل ها و با ذکر نام نویسندگان)

2. چکیده تفصیلی به زبان انگلیسی مطابق دستورالعمل و در قالب ارسال شده (تیترها را حذف نفرمایید)

3. گزارش مشابهت‌یابی ایران‌داک (طبق راهنمای مشابهت‌یابی)

4. دو فایل تعهدنامه و فرم تعارض منافع