نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم انتظامی امین

10.22035/isih.2022.4334.4360

چکیده

ماهیت صنعت بیمه و انباشت دارایی‌هایی سیال در قالب صندوق‌های ذخیره امکان وقوع کلاهبرداری و تقلب از شرکت‌های بیمه را فراهم می‌کند. کلاهبرداری از نوع تصادفات ساختگی با ترفندهای مختلف به‌قصد کسب منفعت مالی و سوءاستفاده از بیمه شخص ثالث، خسارت‌های زیادی به شرکت‌های بیمه وارد کرده است. این تحقیق با هدف کشف و چگونگی الگوهای تقلب از بیمه شخص ثالث درصدد واکاوی و دستیابی به شگردهای کلاهبرداران است. گردآوری داده‌ها بر اساس اسناد و پرونده‌ها، مصاحبه با تعدادی از زنان کلاهبردار و همدست با باندها ، کارشناسان و مأموران راهنمایی و رانندگی می‌باشد. عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از عوامل اثرگذار و انگیزشی برای مجرمان است، اما مهم‌ترین عامل را می‌توان عامل اقتصادی و فقر برشمرد. همچنین کلاهبرداران با آشنایی و سوءاستفاده از ضعف‌ها و خلأهای قانونی و گاه استفاده از افراد غیر ایرانی (افغان‌ها)، خانواده‌های بی‌بضاعت، به جعل و تهیه شناسنامه با هویت جعلی پرداخته و از طریق افراد مسئول و نفوذ در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های بیمه اقدام به اخذ مبالغ هنگفت دیه از شرکت‌های بیمه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image