مدیر مسئول


حسین میرزایی دانشیار دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جامعه شناسی

 • hmirzaieut.ac.ir
 • 22570777

سردبیر


محمود مهرمحمدی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

برنامه ریزی درسی

اعضای هیات تحریریه


حسین ابراهیم آبادی دانشیار، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

روانشناسی

 • h.ebrahimagmail.com

اعضای هیات تحریریه


غلامعلی افروز استاد دانشگاه تهران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


مرتضی بحرانی دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

اندیشه سیاسی

 • mortezabahraniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


هادی خانیکی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

علوم ارتباطات

 • hadi.khanikigmail.com

اعضای هیات تحریریه


داریوش رحمانیان دانشیار، دانشگاه تهران

تاریخ

 • rahmanian.dariushgmail.com

اعضای هیات تحریریه


فرامرز رفیع‌پور استاد دانشگاه شهید بهشتی

جامعه شناسی

 • infoisih.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدتقی رهنمایی دانشیار دانشگاه تهران

جغرافیا

 • rahnemaie1323yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمدهادی زاهدی‌وفا دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)

اقتصاد

 • zahedivafamail.com

اعضای هیات تحریریه


مقصود فراستخواه استاد، گروه برنامه ریزی آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

برنامه‌ریزی توسعه آموزش‌عالی

 • m_farasatkhahirphe.ir

اعضای هیات تحریریه


رضا ماحوزی دانشیار، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

فلسفه علم

 • reza.mahoozigmail.com

اعضای هیات تحریریه


فتح‌الله مجتبایی استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

ادیان و عرفان تطبیقی

 • f_mojtabaiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سیدمصطفی محقق داماد استاد دانشگاه شهید بهشتی

حقوق اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محمدعلی مظاهری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

روانشناسی

 • m-mazaherisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عباس منوچهری استاد، دانشگاه تربیت مدرس

علوم سیاسی

 • amanuchehriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


حسن حنفی استاد، دانشگاه قاهره

فلسفه

 • interdisciplinary87gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مایکل کوک استاد، دانشگاه پرینستون

جامعه‌شناسی اسلام

اعضای هیات تحریریه بین المللی


اکارت اهلرز استاد دانشگاه بن

جغرافیا

کارشناس نشریه


مهناز شاه علی زاده پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 • infoisih.ir