آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2933
تعداد پذیرش 146
تعداد پذیرش بدون داوری 42
تعداد عدم پذیرش 2499
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2205

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 321
تعداد مشاهده مقاله 1876093
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1263274
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 892 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 60 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 552 روز
متوسط زمان داوری 147 روز
متوسط زمان پذیرش 357 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 5352 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 1194 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 1337 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 192 روز
درصد پذیرش 5 %