آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 921
تعداد پذیرش 71
تعداد پذیرش بدون داوری 70
تعداد عدم پذیرش 730
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 729

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 86
تعداد مشاهده مقاله 84369
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 71004
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 94 روز
متوسط زمان داوری 12679 روز
متوسط زمان پذیرش 329 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 197 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 55 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 54 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 113 روز
درصد پذیرش 8 %