آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 949
تعداد پذیرش 80
تعداد پذیرش بدون داوری 79
تعداد عدم پذیرش 760
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 758

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 96
تعداد مشاهده مقاله 90224
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 76062
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 116 روز
متوسط زمان داوری 11829 روز
متوسط زمان پذیرش 364 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 219 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 60 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 60 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 117 روز
درصد پذیرش 8 %