آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2781
تعداد پذیرش 132
تعداد پذیرش بدون داوری 42
تعداد عدم پذیرش 2385
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2120

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 300
تعداد مشاهده مقاله 1853603
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1238720
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 941 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 64 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 609 روز
متوسط زمان داوری 166 روز
متوسط زمان پذیرش 359 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 5352 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 1248 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 1389 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 185 روز
درصد پذیرش 5 %