آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 795
تعداد پذیرش 46
تعداد پذیرش بدون داوری 46
تعداد عدم پذیرش 625
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 624

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 66
تعداد مشاهده مقاله 53391
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 41893
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 14314 روز
متوسط زمان پذیرش 294 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 212 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 52 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 51 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 118 روز
درصد پذیرش 6 %