آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2876
تعداد پذیرش 138
تعداد پذیرش بدون داوری 42
تعداد عدم پذیرش 2448
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2164

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 306
تعداد مشاهده مقاله 1861831
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1248104
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 910 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 61 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 557 روز
متوسط زمان داوری 150 روز
متوسط زمان پذیرش 353 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 5352 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 1217 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 1361 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 185 روز
درصد پذیرش 5 %