آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 892
تعداد پذیرش 65
تعداد پذیرش بدون داوری 65
تعداد عدم پذیرش 695
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 694

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 81
تعداد مشاهده مقاله 78560
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 59212
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 94 روز
متوسط زمان داوری 12679 روز
متوسط زمان پذیرش 289 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 178 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 52 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 51 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 107 روز
درصد پذیرش 7 %