نویسنده = حسین ابراهیم‌آبادی
تعداد مقالات: 3
1. الگوی استفاده از اینترنت در طراحی برنامه های پس از مدرسه

دوره 7، شماره 2، بهار 1394، صفحه 127-147

10.7508/isih.2015.26.006

طاهره شاه جعفری؛ حسین ابراهیم‌آبادی؛ محمدهاشم رضائی؛ عیسی ابراهیم‌زاده