نویسنده = ناصرالدین علی تقویان
تعداد مقالات: 4
1. تدوین اصول و مبانی طراحی ریزفضاهای دانشگاه با تأکید بر عوامل فرهنگی و اجتماعی

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 151-181

10.22035/isih.2019.3359.3600

بابک داریوش؛ سمیه جلیلی صدراباد؛ ناصرالدین علی تقویان؛ شادی محمدی اوجان


2. هویت: میراثی از گذشته یا انتخابی برای آینده؟

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 111-123

10.22631/isih.2017.2155.2647

ناصرالدین علی تقویان


3. کاربردشناسی تجربی و کسری هنجارمندی بهره آموزش زبان خارجی از نظریة کاربردشناسی عام

دوره 6، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 77-116

10.7508/isih.2014.23.004

ناصرالدین‌ علی تقویان؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی؛ جواد غلامی