مقالات ذیل در حال آماده سازی جهت نشر در شماره‌های آتی می‌باشند:
میان رشته‌ای
انعکاس خشم، خشونت و مرگ، نتیجة غلبة کهن‏ الگوی سایه در شعر پست‏مدرن فارسی

سکینه هژبر لاکه؛ خسرو جلیلی کهنه شهری؛ احمدرضا نظری چروده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22035/isih.2023.4923.4802

چکیده
  شعر پست‏مدرن را به واسطة ویژگی بی‏پرده‏گویی و ساختارشکنی موضوعات کلامی می‏توان مرجعی مناسب برای مطالعات کهن‏الگویی در نظر گرفت. پژوهش حاضر با توجه به کثرت بسامد واژه‌ها، ترکیبات، و عباراتی پیرامون خشم، خشونت و مرگ در شعر پست‏مدرن فارسی، سعی کرده است با طرح این پرسش که دلیل تمایل اغراق‌آمیز شاعران پست‏مدرن به بیان خشم ...  بیشتر

میان رشته‌ای
نقد عکاسی به مثابه بازخوانی امر تاریخی

محمد حسن پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

https://doi.org/10.22035/isih.2023.4720.4648

چکیده
  ارتباط عکاسی و تاریخ به‌عنوان مهم‌ترین مسئله‌ی نوظهور میان‌رشته‌ای قرن نوزدهمی، مستقیم اما چالش‌ساز بوده‌است. ویژگی‌های هر دو رشته در ثبت‌وضبط مقطعی‌وگزیده، تأکید بر شیءوارگی زمان (متن تاریخی، و ثبت عکاسانه)، و کیفیت ارجاع‌دهی به‌گذشته حاضر است. پس از اختراع عکاسی اما، عمل مرور تاریخی و بازآوری خاطرات گذشته کیفیتی کالامحور ...  بیشتر