موضوعات = آموزش عالی
تعداد مقالات: 6
1. ضرورت‌های مفهومی و الزامات روشی در مطالعات فرهنگ دانشگاهی

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 129-164

10.22035/isih.2019.3139.3440

فیروزه اصغری؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی


2. اندیشه‌شناسی سیاسی نظریۀ سرمایۀ انسانی و استخراج دلالت‌های سیاستی آن در حوزۀ آموزش عالی

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 165-197

10.22035/isih.2019.3241.3510

الهام حبیبی؛ عباس منوچهری؛ طاهره میرعمادی؛ رضا مهدی


4. آسیب‌شناسی فرایند سیاست‌پژوهی در نظام آموزش عالی ایران؛ مطالعه‌ای کیفی

دوره 8، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 139-171

10.22035/isih.2016.233

جعفر امیری فرح آبادی؛ محمد ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی