دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 1-178 
5. از نسیان حافظ تا سونامی جراحی بینی

صفحه 99-118

10.7508/isih.2016.29.005

خسرو جلیلی کهنه‌شهری؛ محمدباقر علیزاده اقدم