پیش‌نیازها و موانع تحقق توسعه علوم‌انسانی میان‌رشته‌ای

غلامحسین خورشیدی؛ شیوا پیشگاهی

دوره 4، شماره 2 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.7508/isih.2012.14.001

چکیده
  توسعه علوم میان‌رشته‌ای، مساله‌ای چند بعدی است. از این رو، پرداختن به ساز و کارها، ظرفیت‌ها، و موانع تحقق توسعه این علوم در ایران کار پیچیده‌ای است. در این رابطه نمی‌توان به کلی گویی کرد و تنها به ذکر عناوینی بسنده نمود زیرا همه آنچه در این رابطه مطرح است برای همه حوزه‌های علم مشترک نمی‌باشد و حتی در یک حوزه خاص هم گرچه مشترکات ...  بیشتر