فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی در پایگاه DOAJ نمایه شد.

فصلنامه علمی – پژوهشی «مطالعات میان رشته‌ ای در علوم انسانی» در پایگاه بین المللی DOAJ نمایه شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این پایگاه بین المللی مقاله هایی را که در سیستم دسترسی آسان و داوری تخصصی منتشر می شود، نمایه می کند. هدف این پایگاه افزایش سهولت دسترسی به مقاله های علمی و به اشتراک گذاری مقالات در سطح گسترده است.

این فصلنامه درصدد است تا در بین پژوهش های تجربی و نظری رشته های مختلف در حوزه علوم انسانی فضایی گفتمانی ایجاد کند و بتواند در ترویج و غنای علمی دانش میان رشته ای، و همچنین تفسیر و رفع مسائل پیچیده جامعه معاصر گام موثری بردارد.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را از طریق سامانه www.isih.ir بارگزاری کرده و وارد فرآیند داوری تخصصی نمایند. قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه فرمایید.