آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1011
تعداد پذیرش 87
تعداد پذیرش بدون داوری 86
تعداد عدم پذیرش 803
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 800

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 102
تعداد مشاهده مقاله 213053
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 86411
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 124 روز
متوسط زمان داوری 11118 روز
متوسط زمان پذیرش 351 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 225 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 61 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 61 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 120 روز
درصد پذیرش 9 %