فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی در پایگاه DOAJ نمایه شد.
فصلنامه علمی – پژوهشی «مطالعات میان رشته‌ ای در علوم انسانی» در پایگاه بین المللی DOAJ نمایه شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این پایگاه بین المللی مقاله هایی را که در سیستم دسترسی آسان و داوری تخصصی منتشر می شود، نمایه می کند. هدف این پایگاه افزایش سهولت دسترسی به مقاله های علمی و به اشتراک گذاری مقالات در سطح گسترده است. این فصلنامه درصدد است تا در بین پژوهش های تجربی و نظری رشته های مختلف در حوزه علوم انسانی فضایی گفتمانی ایجاد کند و بتواند در ترویج و غنای علمی دانش میان رشته ای، ...

مطالعه بیشتر

فصلنامه "مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی" در میان فهرست 10 نشریه علمی برتر در حوزه علوم انسانی
    فهرست 10 نشریه علمی برتر در حوزه علوم انسانی   به نقل از اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) رتبه مقالات برتر نشریات علمی کشور که در ISC ثبت و نمایه سازی می شود را براساس معیارهای علم سنجی مقالات نشریات علمی، اعلام کرد.دکتر جعفر مهراد با بیان اینکه نشریات علمی در ترویج علم نقش مهمی ایفا می کنند، اظهار داشت: نشریات علمی که مصوب کمیسیون نشریات معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است یافته های علمی را در قالب مقاله های تحقیقاتی چاپ و منتشر می ...

مطالعه بیشتر

فراخوان مقاله فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی سال 1394
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی از سال 1384 در جهت تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مجری طرح تدوین رشته‌های بین‌رشته‌ای با هدف ارتقای وضعیت علوم انسانی تعییین شد که ماحصل آن ایجاد دبیرخانه طرح های میان‌رشته‌ای و تدوین بیش از200 رشته بین رشته ای است. بنا به اهمیت این موضوع، در این گزارش، ضرورت، اهداف و نتایج اجرای طرح تدوین رشته های میان رشته ای و اقدامات انجام شده در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.  انتشار فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات میان‌رشته‌ای که در حال حاضر بیست و پنجمین شماره آن منتشر ...

مطالعه بیشتر

عضویت فصلنامه علمی- پژوهشی «مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی» در کمیته بین‌الملل اخلاق نشر (COPE) تأیید شد.
به گزارش پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درخواست عضویت این فصلنامه در کمیته بین‌الملل اخلاق نشر (COPE) در تاریخ 95/9/29 تأیید شده است. کوپ، دستورالعمل‌ها و پیشنهادهایی را برای سردبیران و ناشران و داوران مجلات تهیه کرده ‌است که در زمان برخورد با انواع سوءرفتارهای پژوهشی می‌توانند از آن کمک بگیرند و طبق آن رفتار کنند. این کمیته اقدام به راه‌اندازی فروم‌هایی کرده است که بتوان موارد خاص را به صورت مجزا طرح و بررسی کرد. البته کوپ به بررسی مسائل فردی نمی‌پردازد ولی در عوض سردبیران را تشویق می‌کند که از بررسی موارد توسط ...

مطالعه بیشتر