تکثر رشته‌ای؛ علیه فهم رایج از همکاری رشته‌ها

بختیار شعبانی ورکی؛ امین بابادی

دوره 7، شماره 1 ، اسفند 1393، ، صفحه 1-25

https://doi.org/10.7508/isih.2015.25.001

چکیده
  امروزه تعاریف و گونه‌شناسی­‌های متعددی از همکاری رشته‌ها ارائه شده است. بررسی منابع، از گفتمان‌­های متنوع، متمایز و بعضاً متضاد حکایت می‌کنند. در این مقاله به منظور ارائه تصویری روشن از همکاری رشته‌ای، ضمن ارائه و نقد فهم رایج از همکاری رشته­ها و گونه‌شناسی­‌های وابسته به آن، تکثر رشته‌­ای به عنوان بدیل فهم رایج ...  بیشتر