برنامه هفته توسعه در ایران
بلایای طبیعی در ایران؛ چالش فراروی کشور در دوران برنامه هفتم توسعه

محسن ابراهیمی خوسفی؛ فرزام پوراصغر سنگاچین؛ زهره ابراهیمی خوسفی

دوره 15، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 67-94

https://doi.org/10.22035/isih.2023.4485.4459

چکیده
  بلایای طبیعی، رخدادهایی پیش‌بینی‌نشده و اجتناب‌ناپذیر هستند. توجه به این بلایا در برنامه‌های توسعه، به‌ویژه در برنامه هفتم توسعه، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به همین دلیل، بایستی درک روشنی از اهمیت و تأثیر بلایا بر سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه داشت تا بر مبنای آن‌ها بتوان ملاحظات بلایای طبیعی را در تمامی بخش‌های توسعه ...  بیشتر